สภาพอากาศ ทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย

กลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคเหนือโดยมีฝนปกคลุมทางตะวันตกของภาค กลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีฝนปกคลุมทางตอนล่างของภาค กลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคกลางโดยมีฝนฟ้าคะนองปกคลุมทางตะวันตกและทางตอนล่างของภาค กลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคตะวันออกโดยมีฝนปกคลุมภาคตะวันออกและตามบริเวณชายฝั่ง กลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคใต้โดยมีฝนฟ้าคะนองปกคลุมทางตอนบนและทางตอนกลางของภาค


chaipojn - [แก้ไข]
level : Admin
07/10/2011 - 22:23