Attach File (.pdf)

เตือนภัยสถานการณ์สภาวะอากาศประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2554

เตือนฝนตกหนัก อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลัน ในเขตเทศบาลเมืองเลย และพื้นที่รอบนอก ขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังและเตรียมขนย้ายสิ่งของ ด่วน.....   


chaipojn - [แก้ไข]
level : Admin
03/10/2011 - 14:45
แก้ไขล่าสุด
04-10-2011 13:25
04-10-2011 13:26