เตือนภัยสถานการณ์สภาวะอากาศประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2554

.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน -

อนึ่ง . “ ” ./ . ./ . . .


chaipojn - [แก้ไข]
level : Admin
03/10/2011 - 14:47

 
No. 1 [10.3.8]

Attach File (.pdf)


เตือนภัย จากอิทธิพล เนสาด


chaipojn - [แก้ไข]
level : Admin
04/10/2011 - 11:22