ประกาศเตือนภัยหนาว

ณภาคใต้ "
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 08 ธันวาคม 2554

ระยะนี้
วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ออกประกาศ เวลา 05.30 น.

สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
สื่อสาร


chaipojn - [แก้ไข]
level : Admin
08/12/2011 - 13:46