inmotion web hosting customer reviews

   
 

004243
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
90
34
124
3506
1926
505
4243

Your IP: 54.90.237.148
Server Time: 2018-01-22 08:19:31

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

22 Jan 2018 03:52 - phitachon
กิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
15 Jan 2018 04:22 - phitachon
จัดหางาน จ.เลย จัดโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และตลาดนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
15 Jan 2018 03:58 - phitachon
พมจ.เลย มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว สพป.เลย เขต 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

พม.เลย มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ปีงบประมาณ 2561

Post on 09 January 2018
by Super User
Hits: 5

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วนร่วมงานด้วย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากสภาพสังคมปัจจุบันนั้น การดำรงชีพของครอบครัวไทยจำนวนมาก ต้องดิ้นรนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์ พ่อและแม่ต้องหาเลี้ยงชีพ บางครอบครัวก็มีฐานะยากจน ทำให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ดังนั้น จึงขอให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักคิดรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งเป็นผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่ประสบความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนทุนการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 14 อำเภอ โดยให้การช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1 เขต2 เขต3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 ดำเนินการคัดเลือกเด็กในครอบครัวยากจน เขตละ 100 ครอบครัว รวมจำนวน 400 ครอบครัว

 ในการมอบเงินแก่เยาวชนในวันนี้มีครอบครัวเข้ารับเงินจำนวน 100 ครอบครัวๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท จากนั้นภายหลังการมอบเงินเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการก็ได้พบปะกับนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งคณะครูที่นำนักเรียนมาในครั้งนี้ด้วย