inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

251226
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
148
216
364
249489
2583
6041
251226

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-13 17:48:47

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

อ.ท่าลี่ จ.เลย จัดโครงการหน่อธรรมโพธิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ(ในรัชกาลที่9)

Post on 10 January 2018
by phitachon
Hits: 317

 

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น. ที่สถานปฏิบัติธรรมพระใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดโครงการ หน่อธรรมโพธิญาณเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่9) โดยมีพระราชปรีชามุรี เจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่ พระคุณเจ้าคณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ หน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอท่าลี่เข้าร่วมงาน

 

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระพุทธศาสนานั้น ถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะคนส่วนใหญ่ร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา และอยู่เคียงคู่กับชาติไทยมาโดยตลอด ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อสังคมไทย พอสรุปได้ ดังนี้

 

1. เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

2. เป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้นำเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ

 

3. เป็นศูนย์รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตาต่อกัน

 

4. เป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย เพราะด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ

 

นายบุญเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะสงฆ์อำเภอท่าลี่ได้ร่วมกับอำเภอท่าลี่และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เล็งเห็นปัญหาของเยาวชนผู้ที่เป็นอนาคตของชาติ หากไม่มีการแก้ไขโดยการใช้คุณธรรมนำทางจะทำให้เกิดปัญหาแก่ชาติมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการ หน่อธรรมโพธิญาณเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่9) ขึ้น โดยในการจัดงานดังกล่าวมีการเดินธรรมยาตราและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นในพุทธธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน พัฒนาปัญญาและเหตุผลในการแยกแยะคุณค่าความถูกต้อง ดีงาม รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ คุณตาถิน แสงโสดา ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินในการสร้างพระรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ พระใหญ่หลักเมืองท่าลี่ ได้มีจิตสัทธามอบโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นต้น โดยประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์สถานธรรมพระรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ พระใหญ่หลักเมืองท่าลี่ เพื่อเป็นสมบัติของชาวอำเภอท่าลี่และเป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีแก่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอท่าลี่และจังหวัดเลยเป็นอย่างยิ่ง