inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036587
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
170
96
266
35230
2968
4153
36587

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 21:30:59

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

พมจ.เลย มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว สพป.เลย เขต 2

Post on 15 January 2018
by phitachon
Hits: 366

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยพร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ขอให้เด็กนักเรียน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ ปะพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักคิดรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

นางพะยอม ราชพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมสวัสดิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งเป็นผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนทุนการศึกษาในพื้นที่ 14 อำเภอของจังหวัดเลย ครอบครัวละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

 

ทั้งนี้ ในวันนี้ ได้ดำเนินการประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อคัดเลือกและนำเด็กนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 100 ครอบครัว ๆ ละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)