inmotion web hosting customer reviews

  


 


 

008727
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
117
146
1375
5651
3447
2963
8727

Your IP: 54.82.78.213
Server Time: 2018-02-17 21:32:40

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

22 Jan 2018 03:52 - phitachon
กิจกรรม RUN AND RIDE FOR LOEI

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

จังหวัดเลย จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2561

Post on 22 January 2018
by phitachon
Hits: 22

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านซ้าย ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลโพนสูง ร่วมงานด้วย โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความสามัคคีของคนไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวปราศรัยพบปะข้าราชการ ประชาชนและเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ซึ่งหลังจากพิธีเปิดโครงการฯ แล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวขาดแคลน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30 ราย ๆ ละ 500 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เป็นประธานประชุมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 1) ปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ พัฒนาเส้นทางสายบ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ต.โพนสูง เส้นทางบ้านโพนสูง-บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย รพยะทาง 8 กิโลเมตร มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2) ปัญหาราคาสินค้าและพืชผลทางการเกษตรตำต่ำ มอบสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พิจารณาหาทางให้ความช่วยเหลือ 3) ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร มอบสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และ 4) ปัญหาแหล่งน้ำตื่นเขิน ขุดลอกคลองห้วยมะนาว ที่มีสภาพตื่นเขิน มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ