inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

251208
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
130
216
346
249489
2565
6041
251208

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-13 17:15:48

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ร่วมกับบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา จังหวัดเลย

Post on 02 March 2018
by phitachon
Hits: 412

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย คณะผู้บริหารอินทัช (นายชลาลักษณ์ บุนนาค, นายสมประสงค์ บุญยะชัย, นายเอนก พนาอภิชน) คณะครู นักเรียน บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2560 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเลย 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อำเภอวังสะพุง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย อำเภอเอราวัณ และโรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอภูหลวง จังหวัดหวัดเลย
นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อินทัชและบริษัทในเครือสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 โดยบริษัทได้ลงพื้นที่และรับทราบปัญหาความต้องการแต่ละโรงเรียน ที่มีความจำเป็นพื้นฐานที่ยังขาดแคลนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก บริษัทอินทัชและบริษัทในเครือข่ายจึงได้จัดโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย 3 โรงเรียนดังกล่าว ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,300,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน 4 ด้าน คือ 1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียน 2) พัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 3) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 4) ฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าถึงความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา และชุมชน ได้อย่างแท้จริง โครงการนี้จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาชีวิตในชุมชน ซึ่งตรงกับความต้องการของตนเองที่อยากเห็นโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยในหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว รองนายกรัฐมนตรีจะได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ความยุติธรรม โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป 
ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามประชาชนชาวจังหวัดเลย ขอต้อนรับและขอบพระคุณ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ พร้อมบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัดมหาชน และบริษัทในกลุ่มอินทัช เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พิจารณาจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน รวมทั้งชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ต่อไป