inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

035683
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
45
114
453
34355
2064
4153
35683

Your IP: 54.198.205.153
Server Time: 2018-09-19 03:09:18

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดเลย

Post on 02 March 2018
by phitachon
Hits: 100

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และข้าราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับนโยบาย ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

1. ผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 19,609,100 บาท แยกเป็น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอก จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 10,445,500 บาท ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,413,000 บาท และ ด้านก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,750,600 บาท

2. ผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูกรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเลยพิจารณาเห็นชอบและได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 10,569 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 31,707,000 บาท แยกเป็นด้านพืช จำนวน 10,508 ครัวเรือน เป็นเงิน 31,524,000 บาท ด้านประมง จำนวน 58 ครัวเรือน เป็นเงิน 174,000 บาท และด้านปศุสัตว์ เป็นเงิน 9,000 บาท

3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนของบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 20,086,600 บาท แยกเป็นด้านพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอก จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 8,857,400 บาท ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 3,122,200 บาท และด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 8,107,000 บาท

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทั้งสภาพภูมิประเทศ และอากาศที่ดีมากอยู่แล้ว และขอชื่นชมที่สามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ดี โดยได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการดูแลเรื่องการศึกษา การลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร แก้ปัญหาสังคม ยาเสพติด ป้องการอุบัติเหตุทางถนน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการขยะ กำจัดขยะมีพิษ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ถูกหลองลวง จากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอและสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งได้เริ่มต้นแล้ว และจะเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการบูรณาการหน่วยงาน