inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

251277
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
199
216
415
249489
2634
6041
251277

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-13 18:38:11

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดเลย

Post on 02 March 2018
by phitachon
Hits: 396

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และข้าราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับนโยบาย ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

1. ผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 19,609,100 บาท แยกเป็น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอก จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 10,445,500 บาท ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,413,000 บาท และ ด้านก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,750,600 บาท

2. ผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูกรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเลยพิจารณาเห็นชอบและได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 10,569 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 31,707,000 บาท แยกเป็นด้านพืช จำนวน 10,508 ครัวเรือน เป็นเงิน 31,524,000 บาท ด้านประมง จำนวน 58 ครัวเรือน เป็นเงิน 174,000 บาท และด้านปศุสัตว์ เป็นเงิน 9,000 บาท

3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนของบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 20,086,600 บาท แยกเป็นด้านพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอก จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 8,857,400 บาท ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 3,122,200 บาท และด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 8,107,000 บาท

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทั้งสภาพภูมิประเทศ และอากาศที่ดีมากอยู่แล้ว และขอชื่นชมที่สามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ดี โดยได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการดูแลเรื่องการศึกษา การลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร แก้ปัญหาสังคม ยาเสพติด ป้องการอุบัติเหตุทางถนน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการขยะ กำจัดขยะมีพิษ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ถูกหลองลวง จากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอและสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งได้เริ่มต้นแล้ว และจะเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการบูรณาการหน่วยงาน