inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

023766
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
33
127
1162
21512
3575
4114
23766

Your IP: 54.166.160.105
Server Time: 2018-06-24 01:09:55

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Jun 2018 02:48 - phitachon
จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย เชิญสั่งจองเหรียญรำฤก 111 ปี ประกาศตั้งเมืองเลย

Post on 13 March 2018
by phitachon
Hits: 133

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450)กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแจ้งความกระทรวงมหาดไทยว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมหัวเมืองในมณฑลอุดรเข้าเป็นเมืองจัตวา คือ หัวเมืองต่างๆ แต่เดิมเรียกว่า บริเวณลำน้ำเหือง ให้เปลี่ยนชื่อ เรียกว่า เมืองเลยจึงถือเป็นวันประกาศตั้งเมืองเลย นับแต่นั้นมา นับได้ 111 ปี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยใช้ตราตั้งจังหวัดเลย เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งสัจจะและไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตยาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2106

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 111 ปี การประกาศตั้งเมืองเลย จังหวัดเลยโดยประชารัฐจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก 111 ปี (รำฤก 111 ปี) ขึ้น ลักษณะเหรียญรูปกลมไข่ รูปเหรียญมีจุดไข่ปลา จำนวน 108 จุด หมายถึง มงคล 108 ประการ และเท่าจำนวนพระบางเมืองเลย หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พระพุทธรูปที่ชาวเลยเคารพบูชา ด้านหน้าเหรียญประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ด้านหลังเป็นรูปตราจังหวัดเลย ประกอบด้วย องค์พระธาตุศรีสองรักสีขาวและก้อนเมฆ ทุกเหรียญตอกรหัส ผลิตจำนวน 111,111 เหรียญ เท่านั้น โดยกำหนดนำขึ้นหิ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวเลยที่มีต่อพระธาตุศรีสองรัก ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 กำหนดพิธีบวงสรวงที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลกลางจังหวัดเลย ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสั่งจองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในราคาเหรียญละ 100 บาท เปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-0601