inmotion web hosting customer reviews

  


 


 

012086
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
80
118
563
10911
2170
4636
12086

Your IP: 54.224.148.23
Server Time: 2018-03-24 23:43:05

ข่าวสารรอบเมืองเลย

Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ท้องถิ่นจังหวัดเลย อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Post on 13 March 2018
by phitachon
Hits: 14

วันที่ 12 มี.ค. 61 ที่โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 6 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 รุ่นจำนวน 309 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการอบรมประกอบไปด้วย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 134 คน จำนวน 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน อำเภอภูหลวง อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอปากชม และอำเภอภูกระดึง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี ระบบการเงินและบัญชี การจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตลอดจนการศึกษา การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น