inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

035690
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
52
114
460
34355
2071
4153
35690

Your IP: 54.198.205.153
Server Time: 2018-09-19 03:17:34

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ท้องถิ่นจังหวัดเลย อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Post on 13 March 2018
by phitachon
Hits: 946

วันที่ 12 มี.ค. 61 ที่โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 6 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 รุ่นจำนวน 309 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการอบรมประกอบไปด้วย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 134 คน จำนวน 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน อำเภอภูหลวง อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอปากชม และอำเภอภูกระดึง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี ระบบการเงินและบัญชี การจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตลอดจนการศึกษา การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น