inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

263361
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
15
132
147
261804
3224
5218
263361

Your IP: 18.207.106.142
Server Time: 2020-09-21 01:00:33

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม “จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” จังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ

Post on 22 March 2018
by phitachon
Hits: 353

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อยากสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าวิธีการใดหรือหน่วยงานใด ทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ หรืองาน รายได้ของรัฐซึ่งเป็นเงินทองแผ่นดินทั้งสิ้น การดำเนินการทุกอย่างจะต้องทำ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชน ที่ผ่านมายังปรากฏข้อมูล การทุจริต และแสวงหาประโยชน์ ซึ่งการกระทำ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างมหาศาลจึงควรที่จะสร้างความตระหนักให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พบว่าเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอันดับแรกที่ได้รับเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องอื่นๆ ขั้นตอนต่างๆ มีความเสี่ยงที่ผู้ทุจริตจะหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ได้ อันจะนำไปสู่ความเสียหายแก่ระบบราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันทุกส่วนราชการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เห็นความสำคัญที่ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง