inmotion web hosting customer reviews

  


 


 

 

 

015751
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
121
125
564
14263
2930
2905
15751

Your IP: 54.80.87.250
Server Time: 2018-04-26 11:29:35

ข่าวสารรอบเมืองเลย

23 Apr 2018 07:57 - phitachon
จังหวัดเลย ทำพิธีบวงสรวงเหรียญที่ระลึก 111 ปี ก่อตั้งจังหวัดเลย

วันที่ 20 เมษายน  2561 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
23 Apr 2018 03:14 - phitachon
ไทย-ลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาสานสัมพันธ์ แขวงเวียงจันทน์ - เลย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเมืองหมื่น [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม “จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” จังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ

Post on 22 March 2018
by phitachon
Hits: 40

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อยากสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าวิธีการใดหรือหน่วยงานใด ทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ หรืองาน รายได้ของรัฐซึ่งเป็นเงินทองแผ่นดินทั้งสิ้น การดำเนินการทุกอย่างจะต้องทำ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชน ที่ผ่านมายังปรากฏข้อมูล การทุจริต และแสวงหาประโยชน์ ซึ่งการกระทำ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างมหาศาลจึงควรที่จะสร้างความตระหนักให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พบว่าเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอันดับแรกที่ได้รับเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องอื่นๆ ขั้นตอนต่างๆ มีความเสี่ยงที่ผู้ทุจริตจะหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ได้ อันจะนำไปสู่ความเสียหายแก่ระบบราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันทุกส่วนราชการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เห็นความสำคัญที่ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง