inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

090804
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
61
227
288
88369
6078
8335
90804

Your IP: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-22 04:25:22

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

11 Apr 2019 04:39 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ถ้ำเพียงดิน” วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:58 - Super User
จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:15 - Super User
จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม “จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” จังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ

Post on 22 March 2018
by phitachon
Hits: 169

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อยากสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าวิธีการใดหรือหน่วยงานใด ทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ หรืองาน รายได้ของรัฐซึ่งเป็นเงินทองแผ่นดินทั้งสิ้น การดำเนินการทุกอย่างจะต้องทำ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชน ที่ผ่านมายังปรากฏข้อมูล การทุจริต และแสวงหาประโยชน์ ซึ่งการกระทำ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างมหาศาลจึงควรที่จะสร้างความตระหนักให้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พบว่าเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอันดับแรกที่ได้รับเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องอื่นๆ ขั้นตอนต่างๆ มีความเสี่ยงที่ผู้ทุจริตจะหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ได้ อันจะนำไปสู่ความเสียหายแก่ระบบราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันทุกส่วนราชการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เห็นความสำคัญที่ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง