inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

090806
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
63
227
290
88369
6080
8335
90806

Your IP: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-22 04:27:24

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

11 Apr 2019 04:39 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ถ้ำเพียงดิน” วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:58 - Super User
จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:15 - Super User
จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัเดเลย เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และให้บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Post on 30 March 2018
by phitachon
Hits: 238

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และให้บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 พร้อมด้วย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรการบริหารส่วนตำบลเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำที่แปรปรวน อีกทั้งตลาดโลกมีการแข่งขันด้านราคาสินค้าเกษตรที่รุนแรง กลไกการค้าที่เน้นคุณภาพและมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตต้นทางและการบริโภคปลายทาง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การบริหารน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด การลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินโดยการทำการเกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและขายได้ราคาที่สูงขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตรด้วย
ด้านนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และให้บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยง ในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 3,530 บาทต่อไร่ ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียว ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเกษตร แบบผสมผสาน ร่วมกับการจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 8 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่องการจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 2 เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก สถานีที่ 3 เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้านสารชีวภัณฑ์ สถานีที่ 4 เรื่องการเลี้ยงปลาในสวนยางพารา สถานีที่ 5 เรื่องเพิ่มมูลค่าการผลิตยางพารา สถานีที่ 6 เรื่องการจัดทำบัญชีควรเรือน สถานีที่ 7 เรื่องระบบการให้น้ำ สถานีที่ 8 เรื่องการปรับเปลี่ยน วิธีการปลูกยางพาราแบบพืชแซมยางพารา กิจกรรมภายในงาน มีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการทางการเกษตรอื่นๆ ผู้ร่วมงานเป็นเกษตรกรอำเภอเมืองเลย จำนวน 200 คน