inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

054126
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
164
234
714
51798
3774
6801
54126

Your IP: 52.201.244.140
Server Time: 2018-12-18 13:19:00

ข่าวสารรอบเมืองเลย

14 Dec 2018 03:11 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย พร้อมชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”

วันนี้ (9 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
03 Dec 2018 09:11 - Super User
จังหวัดเลยซ้อมปั่น

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
24 Oct 2018 07:28 - Super User
จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

พ่อเมืองเลย มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม

Post on 02 April 2018
by phitachon
Hits: 160

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 521 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 453 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 974 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นัดเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยการสอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวรฤทธิ์ พันธ์มุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 2) นางสาวกมลชนก ทองยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 3) นายทรงเกียรติ เจริญคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และ 4) นายพชรพล พลพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพคนให้มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในดารดำเนินชีวิต ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนในชั้นเรียนนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การเรียน คือ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลสังคมส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป