inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

090807
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
64
227
291
88369
6081
8335
90807

Your IP: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-22 04:32:05

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

11 Apr 2019 04:39 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ถ้ำเพียงดิน” วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:58 - Super User
จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:15 - Super User
จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

พ่อเมืองเลย มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม

Post on 02 April 2018
by phitachon
Hits: 219

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 521 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 453 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 974 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นัดเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยการสอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวรฤทธิ์ พันธ์มุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 2) นางสาวกมลชนก ทองยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 3) นายทรงเกียรติ เจริญคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และ 4) นายพชรพล พลพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพคนให้มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในดารดำเนินชีวิต ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนในชั้นเรียนนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การเรียน คือ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลสังคมส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป