inmotion web hosting customer reviews

  


 


 

 

 

015744
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
114
125
557
14263
2923
2905
15744

Your IP: 54.80.87.250
Server Time: 2018-04-26 11:27:45

ข่าวสารรอบเมืองเลย

23 Apr 2018 07:57 - phitachon
จังหวัดเลย ทำพิธีบวงสรวงเหรียญที่ระลึก 111 ปี ก่อตั้งจังหวัดเลย

วันที่ 20 เมษายน  2561 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
23 Apr 2018 03:14 - phitachon
ไทย-ลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาสานสัมพันธ์ แขวงเวียงจันทน์ - เลย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเมืองหมื่น [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

พ่อเมืองเลย มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม

Post on 02 April 2018
by phitachon
Hits: 38

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 521 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 453 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 974 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นัดเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยการสอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวรฤทธิ์ พันธ์มุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 2) นางสาวกมลชนก ทองยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 3) นายทรงเกียรติ เจริญคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และ 4) นายพชรพล พลพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพคนให้มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในดารดำเนินชีวิต ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนในชั้นเรียนนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การเรียน คือ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลสังคมส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป