inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

027482
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
114
52
245
25989
2508
4783
27482

Your IP: 54.81.76.247
Server Time: 2018-07-17 09:52:59

ข่าวสารรอบเมืองเลย

16 Jul 2018 04:41 - phitachon
พม.จ.เลย จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 16.30 น. ที่ลานกิจกรรม [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
16 Jul 2018 04:22 - phitachon
จังหวัดเลย ประชุมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 7/2561

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Jul 2018 03:59 - phitachon
งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลยประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 9 เวลา 19.00น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

พ่อเมืองเลย มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม

Post on 02 April 2018
by phitachon
Hits: 98

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 521 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 453 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 974 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นัดเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยการสอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวรฤทธิ์ พันธ์มุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 2) นางสาวกมลชนก ทองยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 3) นายทรงเกียรติ เจริญคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และ 4) นายพชรพล พลพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพคนให้มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในดารดำเนินชีวิต ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนในชั้นเรียนนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การเรียน คือ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลสังคมส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป