inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

275688
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
126
137
1014
273783
4212
6391
275688

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-11-28 20:15:02

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

งาน "ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"

Post on 04 April 2018
by phitachon
Hits: 552

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า มติ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เพื่อบูรณาการส่งเสริมตลาดของหน่วยงาน รวม 9 ประเภท ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นหนึ่งในการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายและผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีพื้นที่ค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ซึ่งเศรษฐกิจในชุมชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจแต่ละชุมชน สะท้อนจุดเด่นและสร้างจุดขาย ดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลสู่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตลาดชุมชนไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแหล่งซื้อขายเท่านั้น ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ พัฒนาสู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น "ชาติการค้า Trading Nation" อีกด้วย

ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงถือเป็นต้นแบบของชุมชนที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบประชารัฐที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตภาพของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ และประทับใจแก่ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาและรูปแบบการดำเนินงานของตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ด้านนางสาวสิกานต์ เฟื่องฟุ้งพาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขับเคลื่อนโครงการ "ตลาดประชารัฐต้องชม" เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนองนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก จึงได้พิจารณาคัดเลือก "ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง" เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดเลย เป็นย่านการค้าเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า เป็นธุรกิจโรงแรม 243 ราย ร้านอาหาร 50 ร้านค้า สินค้าที่ระลึกจำนวน 70 ร้าน และผู้ที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 20 ราย มีสินค้าหลากหลายวางจำหน่าย เป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็น เปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 23.00 น. ทุกวัน