inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

019659
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
164
140
913
17191
3582
3256
19659

Your IP: 54.92.173.9
Server Time: 2018-05-26 15:59:19

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

25 May 2018 03:12 - phitachon
จังหวัดเลย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
21 May 2018 03:41 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอนาด้วง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.0 0 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

Post on 02 May 2018
by phitachon
Hits: 17

งาน การจัด ในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการ มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และยกย่องเชิดชูผู้ใช้แรงงาน ทุกภาคส่วน ที่ทำ คุณประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการและประเทศชาติซึ่งงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น
การแสดง พลังต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดที่ว่า แรงงานสมานฉันท์มั่นคงปลอดภัย ไร้การค้ามนุษย์ยุติยาเสพติดการแข่งขันกีฬาสากลเพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานของผู้ใช้แรงงาน เช่น ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อชายวอลเลย์บอลหญิง เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทั้งวันตลอดจนถึงกลางคืนโดยได้รับความร่วมมือยิ่งจากนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
และในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสารประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศจำนวน 2 แห่งเข้ารับเกียรติบัตร คือ บริษัทสยามแม็คโครจำกัดมหาชนสาขาเลย ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่3 และ บริษัทดิสทริบิวชั่นชิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาเลย 2) ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศเป็นปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติ 5 ปีขึ้นไป