inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

019664
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
169
140
918
17191
3587
3256
19664

Your IP: 54.92.173.9
Server Time: 2018-05-26 15:59:45

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

25 May 2018 03:12 - phitachon
จังหวัดเลย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
21 May 2018 03:41 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอนาด้วง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.0 0 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

รมว.มหาดไทย มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุดรธานี

Post on 08 May 2018
by phitachon
Hits: 16

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

- มอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย

1.ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

2.รองปลัดกระทรวงมหาด ไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

3.อธิบดีกรมการปกครอง

4.อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5.อธิบดีกรมที่ดิน

6.อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

7.อธิบดีกรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย

8.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึง

- นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ. อุดรธานี กล่าวต้อนรับ ฉายวีดีทัศน์ประกอบการสรุปผลการดำเนินการ รวมระยะเวลา 5 นาที

- จังหวัดต่าง ๆ บรรยายสรุปนำเสนอข้อมูล จังหวัดละ 5 นาที ประกอบด้วย จ.เลย จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.บึงกาฬ จ.ขอนแก่น จ.สกล นคร และ จ.อุดรธานี

 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการดำเนินการที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย