inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

082963
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
198
276
624
80351
6572
9747
82963

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 10:42:27

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

จังหวัดเลย จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

Post on 09 May 2018
by phitachon
Hits: 149

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ฯ พร้อมด้วย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัด ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเอาาวัณ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีลักษณะการทำงานเชิงรุก โดยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ให้บริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน จะได้รับบริการในทุกๆด้าน ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านดินปุ๋ย ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลัง บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยื่ง 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเกษตรกร โดยการเข้ารับบริการหรือขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิกต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ และส่งต่อความรู้ให้แก่เพื่อนเกษตรกรอื่นด้วย
นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลยกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จังหวัดเลย จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้าน วิชาการและได้รับคำแนะนำการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ก่อให้เกิดผลตอบแทนและรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืชไร่ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกพืชสวน คลินิกยางพารา คลินิกอารักขาพืช คลินิก อชก. และคลินิกตรวจคัดกรองโลหิตของกระทรวงสาธารณสุขและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร