inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

082922
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
157
276
583
80351
6531
9747
82922

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 09:57:10

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 209

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี โดยมีนายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า กองทุนพัฒนาโครงการบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยบริหารงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสตรีทุกระดับ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และผู้แทนคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละอำเภอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระปี พ.ศ.2556 – 2560