inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

019667
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
172
140
921
17191
3590
3256
19667

Your IP: 54.92.173.9
Server Time: 2018-05-26 15:59:57

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

25 May 2018 03:12 - phitachon
จังหวัดเลย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
21 May 2018 03:41 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอนาด้วง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.0 0 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 17

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี โดยมีนายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า กองทุนพัฒนาโครงการบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยบริหารงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสตรีทุกระดับ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และผู้แทนคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละอำเภอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระปี พ.ศ.2556 – 2560