inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036583
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
166
96
262
35230
2964
4153
36583

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 21:25:29

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดเลย

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 63

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดเลยทั้งหลังใหม่และหลังเก่า เข้าร่วมซ้อมแผน ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดเลยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และอัคคีภัยสามารถป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท เป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมฝึกซ้อมทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อตนเอง และประชาชนต่อไปด้วย

ด้านนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมากน้อยตามระดับความรุนแรงของภัย สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหน่วยงานภาคเครือข่าย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลากลางจังหวัดเลย เป็นศูนย์ราชการหลายหน่วยงาน ที่อาจมีความเสี่ยงจากอัคคีภัย อยู่กลางชุมชนเมือง ซึ่งในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จุดเสี่ยง สถานที่สาธารณะ

2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดเลย

3. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ชัดเจนและเป็นระบบ

 

4. ตรวจสอบความพร้อมของระบบความปลอดภัย อาทิ ถังเคมี บันไดหนีไฟ และระบบหัวจ่ายน้ำ