inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

054137
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
175
234
725
51798
3785
6801
54137

Your IP: 52.201.244.140
Server Time: 2018-12-18 13:45:21

ข่าวสารรอบเมืองเลย

14 Dec 2018 03:11 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย พร้อมชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”

วันนี้ (9 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
03 Dec 2018 09:11 - Super User
จังหวัดเลยซ้อมปั่น

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
24 Oct 2018 07:28 - Super User
จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียง

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 358

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงของจังหวัดเลย เป็นการสร้างแปลงต้นแบบในการเรียนรู้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจุดหมาย เพื่อการพัฒนาแนวคิดพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับ ภูมินิเวศน์และภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย ซึ่งมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

 

นายสมร ทิพย์บุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ด้านการผลิตของเกษตรกรในการผลิตสินค้าด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดของจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการทำการเกษตรผสมผสานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับความรู้ ในการปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกสาธิตการปฏิบัติด้วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจาก 14 อำเภอ จำนวน 290 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบการทำเกษตรการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ สำหรับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นสถานที่อบรม สาธิต รูปแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย