inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

082958
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
193
276
619
80351
6567
9747
82958

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 10:38:11

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียง

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 481

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการทำการเกษตร ผสมผสาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงของจังหวัดเลย เป็นการสร้างแปลงต้นแบบในการเรียนรู้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจุดหมาย เพื่อการพัฒนาแนวคิดพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับ ภูมินิเวศน์และภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย ซึ่งมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเป็นต้นทุนอยู่แล้ว ให้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

 

นายสมร ทิพย์บุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ด้านการผลิตของเกษตรกรในการผลิตสินค้าด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดของจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการทำการเกษตรผสมผสานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่ความพอเพียงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้รับความรู้ ในการปรับแนวคิดในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกสาธิตการปฏิบัติด้วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรจาก 14 อำเภอ จำนวน 290 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบการทำเกษตรการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ สำหรับหน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นสถานที่อบรม สาธิต รูปแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย