inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036558
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
141
96
237
35230
2939
4153
36558

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 20:55:25

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย ส่งมอบและชี้แจงการติดตั้ง/การใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) ระยะที่ 2

Post on 10 May 2018
by phitachon
Hits: 85

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการธงฟ้าประชารัฐ กิจกรรมส่งมอบและชี้แจงการติดตั้ง/การใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) ระยะที่ 2 จังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวสิการ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย นางมาเรียม เรืองปราญช์ คลังจังหวัดเลย นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการฯ เป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าที่สมัคเข้าร่วมโครงการเป็นโครงการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เข้าใจถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยผ่านนโยบายสำคัญ และสนับสนุนให้ซื้อสินค้าในท้องถิ่น เช่นสินค้า OTOP ในชุมชน เป็นต้น เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยยึดแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยทุกภาคส่วนสามารถที่จะมีส่วนร่วมและทำให้ประเทศชาติและสังคมเราสงบสุขได้แน่นอน โดย 1)การทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถ 2)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3)มีจิตอาสา โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ด้านนางสาวสิการ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 โดยติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เครื่อง EDC) เพื่อเป็นเครื่องมือในการชำระเงิน จังหวัดเลยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 507 ร้าน ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC ระยะแรก ไปแล้วจำนวน 254 ร้านค้า และในวันนี้จะส่งมอบมอบเครื่อง EDC ให้ร้านค้าอีกจำนวน 187 ร้านค้า

 

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ร้านค้ารับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมอบเครื่อง EDC พร้อมรับฟังวิธีการใช้งานเครื่อง EDC หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ และตอบข้อซักถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งมอบและชี้แจงการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC นี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561