inmotion web hosting customer reviews









 



 


 








 

022944
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
164
176
340
21512
2753
4114
22944

Your IP: 54.144.16.135
Server Time: 2018-06-18 15:29:06

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Jun 2018 02:48 - phitachon
จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

Post on 25 May 2018
by phitachon
Hits: 19

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยมีพระราชปรีชามุณี เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัด (ธ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม โดยรัฐบาลและมหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2561 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จังหวัดเลยกำหนดจัดงาน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในวัดประจำจังหวัดและอำเภอ จำนวน 14 วัด ดังนี้ อำเภอเมืองเลย วัดศรีสุทธาวาส อำเภอวังสะพุง วัดศรีสุทธาวาส, อำเภอวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง, อำเภอด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนา, อำเภอเชียงคาน วัดสันติวนาราม, อำเภอท่าลี่ วัดโพนข่า, อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง, อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิ์ชัย, อำเภอภูกระดึง วัดศรีทัศน์, อำเภอเอราวัณ วัดเอราวัณพัฒนาราม, อำเภอผาขาว วัดสว่างอารมณ์, อำเภอหนองหิน วัดขามชุม, อำเภอปากชม วัดแสงอรุณ, อำเภอภูหลวง วัดภูหลวงวิทยาราม และอำเภอนาด้วง วัดถ้ำผาขาม

 

ทั้งนี้ จังหวัดเลยกำหนดจัดงานฯ ที่วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning day) ตามโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา และ เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศล รักษาศีล งดเว้นการฆ่าสัตว์ อบายมุขต่างๆ ตลอดสัปดาห์วิสาขบูชา