inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

118321
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
169
246
415
115254
7567
17254
118321

Your IP: 54.163.213.149
Server Time: 2019-06-24 13:47:32

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

20 Jun 2019 07:37 - Super User
นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Jun 2019 07:09 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
31 May 2019 04:41 - Super User
จังหวัดเลยเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเลย

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
29 May 2019 08:31 - Super User
จังหวัดเลย จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดเลย จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันพุธที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
27 May 2019 02:51 - Super User
อ.ปากชม จ.เลย ทำพิธีสมโภชและบวงสรวงประติมากรรม

อ.ปากชม จ.เลย ทำพิธีสมโภชและบวงสรวงประติมากรรม [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 May 2019 02:27 - Super User
จ.เลย อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก สืบทอดยาวนาน 459 ปี

จ.เลย อ.ด่านซ้าย จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

จังหวัดเลย สรุปข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

Post on 25 May 2018
by phitachon
Hits: 206

วันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนนายกเทศมนตรี, องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาคีการพัฒนาเข้าร่วมประชุม
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หัวใจสำคัญคือ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เรียนรู้คุณภาพชีวิตของตนเอง จากข้อมูลที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ว่าต้องทำอย่างไรกับปัญหาคุณภาพชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูล (จปฐ )ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท หาแนวทางแก้ไขรวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่แผนตำบล แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจะต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป
ด้าน ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ซึ่งมี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และใช้ในการวางแผนการพัฒนาทุกระดับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน /จัดทำโครงการแก้ปัญหาต่างๆได้