inmotion web hosting customer reviews

  


 
 

022942
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
162
176
338
21512
2751
4114
22942

Your IP: 54.144.16.135
Server Time: 2018-06-18 15:28:58

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Jun 2018 02:48 - phitachon
จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย

Post on 31 May 2018
by Super User
Hits: 24

 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย โดยการประกาศเจตจำนงดังกล่าวเป็น
พันธสัญญาของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นการรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติราชการต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม และเที่ยงธรรม การสร้างจิตสำนึกด้านสาธารณะในการให้บริการ และสร้างจิตสำนึกค่านิยมที่ยึดมั่น
ในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้