inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

080888
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
331
206
537
78527
4497
9747
80888

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-18 16:08:00

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย

Post on 31 May 2018
by Super User
Hits: 180

 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย โดยการประกาศเจตจำนงดังกล่าวเป็น
พันธสัญญาของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นการรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติราชการต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม และเที่ยงธรรม การสร้างจิตสำนึกด้านสาธารณะในการให้บริการ และสร้างจิตสำนึกค่านิยมที่ยึดมั่น
ในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้