inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

031363
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
74
224
685
29858
1897
4492
31363

Your IP: 54.92.174.226
Server Time: 2018-08-16 18:07:27

ข่าวสารรอบเมืองเลย

16 Jul 2018 04:41 - phitachon
พม.จ.เลย จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 16.30 น. ที่ลานกิจกรรม [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
16 Jul 2018 04:22 - phitachon
จังหวัดเลย ประชุมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 7/2561

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย

Post on 31 May 2018
by Super User
Hits: 67

 

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย โดยการประกาศเจตจำนงดังกล่าวเป็น
พันธสัญญาของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นการรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติราชการต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม และเที่ยงธรรม การสร้างจิตสำนึกด้านสาธารณะในการให้บริการ และสร้างจิตสำนึกค่านิยมที่ยึดมั่น
ในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้