inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036589
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
172
96
268
35230
2970
4153
36589

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 21:31:04

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

โรงพยาบาลเลยจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลคุณธรรม”

Post on 08 June 2018
by phitachon
Hits: 86

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลคุณธรรม" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ห้องประชุมภูหลวง โรงพยาบาลเลย พร้อมด้วยนายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย และบุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเลย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ อัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน นำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงพยาบาลเลยสู่โรงพยาบาลคุณธรรม รวมถึงเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านโรงพยาบาลคุณธรรมสำหรับพิธีประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี จำนวน 63 หน่วยงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกล่าวเจตนารมณ์ ดังนี้
พวกเราข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเลย ขอประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
เราจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ วิชาชีพ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ยุติธรรม และกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน เช่น มาทำงานตรงเวลา 
เราจะรับผิดชอบในงานของเรา ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย เหมาะสม และทันเวลา
เราจะบริการด้วยใจ มีน้ำใจ เอื้ออาธร ใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน โดยทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งหวังความสำเร็จของโรงพยาบาล มีจิตสำนึกในการบริการ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพแบบคล่อมสายงาน