inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

073040
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
217
211
880
69547
6396
9737
73040

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-20 09:52:01

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
02 Jan 2019 03:14 - Super User
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จัดกิจกรรมปลูกป่า “พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยังยืน” ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก อ.เมืองเลย

Post on 15 June 2018
by phitachon
Hits: 110

จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อ พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยังยืนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
วันนี้ (12 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก บ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อที่ จำนวน 30 ไร่ พร้อมด้วย นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสามสมัคร ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องประชาชน ลดโลกร้อน ป้องกันน้ำท่วม ดึงดูดความชุมชื่นทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่า ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ในโอกาสต่อไป จากปริมาณป่าไม้ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติที่ผ่านมา และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สงผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่า และมีนโยบายในการฟื้นฟูป่าไม้ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ด้าน นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 อนุมัติให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลมีนโยบายบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ จัดกิจกรรม เพื่อ พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อที่ 30 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.
รณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
2.
เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3.
เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมีค่าและเพิ่มคุณค่าของป่า ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และลดโลกร้อน
4.
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชน มีความสนใจเกี่ยวกับป่าไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่า นำกล้าไม้ไปปลูกในสถานที่ต่างๆ เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีค่า ไว้ให้ชนรุ่นหลัง ต่อไป