inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

073016
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
193
211
856
69547
6372
9737
73016

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-20 09:31:10

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
02 Jan 2019 03:14 - Super User
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

Post on 15 June 2018
by phitachon
Hits: 179

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 ณ โรงเรียนบ้านคอนสา หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร/สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีถวายราชสักการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความสามัคคีของคนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวปราศรัยพบปะข้าราชการ ประชาชนที่มาร่วมงานและเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่..ให้กับประชาชนจังหวัดเลย พร้อมกับพิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 ราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 30 รายๆ ละ 1,000 บาท ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวขาดแคลน จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานปฏิรูปที่ดิน มอบ สปก.4-01 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย มอบสิ่งของ จำนวน 200 ชุด 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่
1.
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสา จำนวน 10 แห่ง จำนวน 10 โครงการ รวมงบประมาณ 3,300,000 บาท 
2.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคอนสา ตำบลเขียงกลม งบประมาณ 1,908,000 บาท 
สรุปที่ประชุม โครงการที่ 1 และ 2 มอบให้เทศบาลตำบลคอนสา ใช้งบประมาณของท้องถิ่นดำเนินการ (งบเงินสะสม) ที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
3.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวภูแคมป์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลม งบประมาณ 4,000,000 บาท มอบนายอำเภอปากชม ศึกษาข้อมูล
4.
โครงการสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Capp Seal สายบ้านซำไฮ หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงกลม งบประมาณ 21,813,000 บาท มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
5.
โครงการขุดลอกลำห้วยคุ้มร่มบุญ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงกลม ใช้เครื่องจักร อบจ.เลย เทศบาลตำบลคอนสา สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง