inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

035838
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
200
114
608
34355
2219
4153
35838

Your IP: 54.166.141.69
Server Time: 2018-09-19 18:37:24

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

Post on 15 June 2018
by phitachon
Hits: 75

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 ณ โรงเรียนบ้านคอนสา หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร/สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีถวายราชสักการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความสามัคคีของคนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวปราศรัยพบปะข้าราชการ ประชาชนที่มาร่วมงานและเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่..ให้กับประชาชนจังหวัดเลย พร้อมกับพิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน จำนวน 10 ราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 30 รายๆ ละ 1,000 บาท ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย มอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวขาดแคลน จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานปฏิรูปที่ดิน มอบ สปก.4-01 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย มอบสิ่งของ จำนวน 200 ชุด 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่
1.
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสา จำนวน 10 แห่ง จำนวน 10 โครงการ รวมงบประมาณ 3,300,000 บาท 
2.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคอนสา ตำบลเขียงกลม งบประมาณ 1,908,000 บาท 
สรุปที่ประชุม โครงการที่ 1 และ 2 มอบให้เทศบาลตำบลคอนสา ใช้งบประมาณของท้องถิ่นดำเนินการ (งบเงินสะสม) ที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
3.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวภูแคมป์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงกลม งบประมาณ 4,000,000 บาท มอบนายอำเภอปากชม ศึกษาข้อมูล
4.
โครงการสร้างทางลาดยาง ผิวจราจรแบบ Capp Seal สายบ้านซำไฮ หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงกลม งบประมาณ 21,813,000 บาท มอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
5.
โครงการขุดลอกลำห้วยคุ้มร่มบุญ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงกลม ใช้เครื่องจักร อบจ.เลย เทศบาลตำบลคอนสา สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง