inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036557
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
140
96
236
35230
2938
4153
36557

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 20:55:22

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

จังหวัดเลย ประชุมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 7/2561

Post on 16 July 2018
by phitachon
Hits: 26

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2561 พร้อมมอบโล่รางวัลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับดีเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุข ให้กับศูนย์ฯ อำเภอวังสะพุง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดการจราจรริมถนนทางหลวงบริเวณตลาดนัดสามแยกบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน และบริเวณตลาดนัดเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม การจัดระเบียบการลุกล้ำถนนทางเท้า เขตทางหลวง และที่สาธารณะ ของแผงร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองเลย การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย การบังคับใช้กฎหมาย สถิติการจับกุมตาม 10 รสขม (1ร. 2ส. 3ข. 4ม) มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 46/2558 ซึ่งมีสถิติการเรียกตรวจในพื้นที่จังหวัดเลยประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 6,749 ราย ดำเนินคดี 1,071 ราย สรุปสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้น 13 ราย ที่ประชุมแจ้งมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนยางพาราทำน้ำยางหกบนถนนในพื้นที่จังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าลี่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าเกษตรให้หลีกเหลี่ยงการใช้เส้นทางท่าลี่ ภูเรือ กรณีรถบรรทุกหนัก เนื่องจากเป็นเส้นทางอันตราย ขึ้นเขาสูงชัน ซึ่งที่ผ่านมารบบรรทุกสินค้าการเกษตรที่ใช้เส้นทางและที่ดูระบบ GPS รถไม่สามารถขึ้นเขาได้และเสียหลักประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ มอบให้ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ดำเนินการดังนี้
1.
ทำหนังสือถึง อบต. ธาตุ และ อบต. เชียงกลม ดำเนินการจัดทำแผนและแก้ปัญหาจัดหาสถานที่จอดรถสำหรับการจัดตลาดนัดทั้ง 2 แห่ง ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2.
ทำหนังสือเชิญประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงเลย 1 ขนส่งจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย โรงเรียนเมืองเลย ในการแก้ไขปัญหาการข้ามถนนหน้าโรงเรียนเมืองเลย และกวดขันแผงร้านค้า หาบเร่ แผงลอย บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย 
3.
ทำหนังสือแจ้งบริษัทขนส่งเอกชน ให้ใช้ความเร็วในการขับรถส่งสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด