inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036563
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
146
96
242
35230
2944
4153
36563

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 20:55:45

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

พม.จ.เลย จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน

Post on 16 July 2018
by phitachon
Hits: 34

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 16.30 น. ที่ลานกิจกรรม หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองเลย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "พม.ห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน" ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางปิยะวรรณ์ นรเศรษฐโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หัวหน้าสวนราชการ ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน เยาวชน ผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม 
ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีสภาพสังคมที่อบอุ่น อยู่กันแบบพี่น้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีนโยบายการพัฒนาจังหวัดเลยตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวมทั้งหมด 8 ด้าน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ด้านเลยเมืองของทุกคน (Loei for All) เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (Health) และเลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture) ซึ่งจังหวัดเลยปราถนาให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีความสุข สุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี ไม่เป็นภาระทางสังคม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งกิจกรรมนี้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน ด้วย
ด้านนางปิยะวรรณ์ นรเศรษฐโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9/2546 ที่บาหลี ประเทศผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มีภารกิจเกี่ยวกับประเด็นที่ 3 ตามสภาพปัญหาของประเทศไทยที่มีทั้งปัญหาทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด เป็นต้น
จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จึงจัดโครงการ "พม.ห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคสังคมอาเซียน" ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาและบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนไทยสามวัย (วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้สูงอายุ) ได้เรียนรู้วิถีชีวิตอย่างผาสุก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นวัตกรรมการลดโรค การละเล่นพื้นบ้าน การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน ทำลูกประคบ ทำพานบายศรี กิจกรรมร่วมออกกำลังกาย การเล่นดนตรี การจัดการขยะเปียกให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ (EM) การแสดงดนตรีของคนพิการ และรำวงชาวบ้านอย่างสนุกสนาน อีกด้วย