inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

047671
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
221
175
396
45540
4120
5971
47671

Your IP: 54.144.82.216
Server Time: 2018-11-19 23:39:28

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

24 Oct 2018 07:28 - Super User
จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
24 Oct 2018 07:07 - Super User
 จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 Oct 2018 08:19 - Super User
จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลยอย่างเป็นทางกาล

วันนี้(14 ตุลาคม 2561) ที่แลนด์มาร์ค เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 Oct 2018 04:06 - Super User
จังหวัดเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดเลยเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

พม.จ.เลย จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน

Post on 16 July 2018
by phitachon
Hits: 49

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 16.30 น. ที่ลานกิจกรรม หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองเลย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "พม.ห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคอาเซียน" ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางปิยะวรรณ์ นรเศรษฐโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หัวหน้าสวนราชการ ข้าราชการ ผู้สูงอายุ นักเรียน เยาวชน ผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม 
ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีสภาพสังคมที่อบอุ่น อยู่กันแบบพี่น้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มีนโยบายการพัฒนาจังหวัดเลยตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวมทั้งหมด 8 ด้าน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ด้านเลยเมืองของทุกคน (Loei for All) เลยเมืองแห่งสุขภาวะ (Health) และเลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture) ซึ่งจังหวัดเลยปราถนาให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีความสุข สุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี ไม่เป็นภาระทางสังคม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งกิจกรรมนี้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน ด้วย
ด้านนางปิยะวรรณ์ นรเศรษฐโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9/2546 ที่บาหลี ประเทศผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มีภารกิจเกี่ยวกับประเด็นที่ 3 ตามสภาพปัญหาของประเทศไทยที่มีทั้งปัญหาทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด เป็นต้น
จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จึงจัดโครงการ "พม.ห่วงใยใส่ใจไทเลย ในยุคสังคมอาเซียน" ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาและบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนไทยสามวัย (วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้สูงอายุ) ได้เรียนรู้วิถีชีวิตอย่างผาสุก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นวัตกรรมการลดโรค การละเล่นพื้นบ้าน การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน ทำลูกประคบ ทำพานบายศรี กิจกรรมร่วมออกกำลังกาย การเล่นดนตรี การจัดการขยะเปียกให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ (EM) การแสดงดนตรีของคนพิการ และรำวงชาวบ้านอย่างสนุกสนาน อีกด้วย