inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036556
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
139
96
235
35230
2937
4153
36556

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 20:55:10

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน ศูนย์บันดาลไทย งานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม เลาะเลย ดูวิถีไทเลย

Post on 26 July 2018
by phitachon
Hits: 28

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ลานวัฒนธรรม ตลาดเลาะเลย อำเภอเมืองเลย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ศูนย์บันดาลไทย งานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม เลาะเลย ดูวิถีไทเลย พร้อมด้วย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการประชารัฐเป็นนโยบายสำคัญของรับบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้นำมิติทางวัฒนธรรมมาบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ชื่อ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนของชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ นำประวัติศาสตร์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ถนนสายวัฒนธรรม เลาะเลย ดูวิถีไทเลยตั้งอยู่บนถนนเจริญรัฐ ซึ่งเป็นถนนสายแรกของเมืองเลย สร้างขนานกับแม่น้ำเลย มีความสำคัญสำหรับชาวเมืองเลยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์เมืองเลย เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญๆ ในอดีตของจังหวัดเลย เช่น ศาลากลางจังหวัดเลย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยือนเมืองเลยครั้งแรก และประทับแรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2498 ในขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดเลย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 – วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2498
ทั้งนี้ ตลาดเลาะเลย เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) โดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิต การประกวดการแข่งขัน สับเปลี่ยนหมุนเวียน ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. สำหรับในวันนี้มีการประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านไทเลย การประกวดส้มตำเลยเถิดเตลิดโลก ชิงถ้วยรางวัลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม