inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036567
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
150
96
246
35230
2948
4153
36567

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 20:56:00

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

อำเภอภูเรือ นำจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมปลูกป่าสวนรุกขชาติภูแปก และเทศกาล “เก็บแมคคาเดเมีย”

Post on 26 July 2018
by phitachon
Hits: 38

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่สวนรุกขชาติภูแปก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี กิจกรรม จิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมปลูกป่าสวนรุกขชาติภูแปก และเทศกาลเก็บแมคคาเดเมีย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย นายวิรัตน์ ศรีบุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ครู นักเรียน บ้านโป่งกวาง ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกแมคคาเดเมีย 660 ต้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนอำเภอภูเรือ ได้นำมาขยายพันธุ์และส่วนราชการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกต้นแมคคาดีเมีย ตามโครงการขยายผล โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแมคคาเดเมียภูเรือ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเลย ซึ่งแมคคาเดเมียเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้เฉพาะพื้นที่ จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวอำเภอภูเรือที่สามารถปลูกและได้ผลผลิตเป็นอย่างดี มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยที่ไม่ทำลายป่า
นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า บ้านโป่งกวาง และ บ้านหินสอ อำเภอภูเรือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร สภาพอากาศหนาวจัด จนมีน้ำค้างแข็ง ที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” ด้วยระความสูงที่และสภาพอากาศที่เหมาะต่อการทำเกษตรบนที่สูง ปี 2532 กรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งสถานีทอลองเกษตรที่สูงที่ภูเรือขึ้น เพื่อทดลองปลูก พืชส่วน เช่น ท้อ พลับ สาลี่ สตอรเบอรี่ เกาลัดจีน มะคาเดเมียนัท พืชผัก และ ไม้ดอกเมืองหนาว
ด้านนายวิรัตน์ ศรีบุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอภูเรือร่วมกับส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกต้นแมคคาเดเมีย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ได้จัดทำโครงการขยายผลโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตำบลปลาบ่า มีพื้นที่ปลูก แมคคาเดเมีย ประมาณ 1300 ไร่ ได้ผลผลิตแล้วประมาณ 350 ไร่ จำนวนผลผลิตประมาณ 30 ตัน คิดเป็นรายได้ประมาณ 2,550,000 บาท ผลผลิตออกมากที่สุดระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และต่อยอดขยายผลโครงการดังกล่าว อำเภอภูเรือจึงร่วมกับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่าและพี่น้องประชาชนตำบลปลาบ่า กำหนดจัดงานเทศกาลเก็บแมคคาเดเมีย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แมคคาเดเมียเมียภูเรือ ทำให้รู้จักแหล่งเรียนรู้คนอยู่กับป่า ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรม ชมนิทรรศการแมคคาเดเมีย แข่งขันเก็บแมคคาเดเมีย แข่งขันกะเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย แข่งขันกินแมคคาเดเมีย และสาธิตการทำอาหารที่มีส่วนผสมแมคคาเดเมียและร่วมปลูกต้นแมคคาเดเมีย 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในสระน้ำสวนรุกขชาติภูแปก จำนวน 20,000 ตัว เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่