inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036593
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
176
96
272
35230
2974
4153
36593

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 21:38:25

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

Post on 17 August 2018
by phitachon
Hits: 37

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรีในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนให้การต้อนรับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนายนรวัฒน์ อัมภวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๒ จังหวัดเลย เปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชา ตามพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวว่า "สอนให้เด็ก เป็นคนดี มีเมตตา กรุณา" มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนที่ว่า “จงรักภักดี มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ สู่การมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” จนทำให้การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลครูดีศรีราชประชา ประจำปีการศึกษา 2560 นายวุฒิวัย สิทธิเสนา รางวัลครูดีศรีอีสานประจำปีการศึกษา 2560 นายภูวไนย์ พานิคม และนางสาวปิยะพร สีที รางวัลครูดีศรีวังสะพุงประจำปีการศึกษา2560 ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อน และนางรัชนก สุริยะมณี
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 จำนวน 11 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 กิจกรรม, รางวัลเหรียญเงินจำนวน 5 กิจกรรม และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 กิจกรรม 
โรงเรียนจัดการศึกษาที่เน้นส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสซึ่งขาดโอกาสด้านการศึกษา มีการจัดแผนการเรียนทั้งหมด ๔ แผนการเรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนทวิศึกษาแผนการจัดการเรียนงานอาชีพแผนการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รวมทั้งหมด จำนวน ๗๑ คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น 711 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 199 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 360 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 152 คน จากนั้นประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนและเยี่ยมชมผลงานความสำเร็จของนักเรียน ทางด้านวิชาการ งานฝีมือ