inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

061905
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
281
211
1339
58666
4998
6555
61905

Your IP: 54.226.64.30
Server Time: 2019-01-17 15:33:42

ข่าวสารรอบเมืองเลย

02 Jan 2019 03:14 - Super User
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
20 Dec 2018 08:11 - Super User
วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
14 Dec 2018 03:11 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย พร้อมชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”

วันนี้ (9 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
03 Dec 2018 09:11 - Super User
จังหวัดเลยซ้อมปั่น

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

Post on 17 August 2018
by phitachon
Hits: 101

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรีในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนให้การต้อนรับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนายนรวัฒน์ อัมภวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๒ จังหวัดเลย เปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชา ตามพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวว่า "สอนให้เด็ก เป็นคนดี มีเมตตา กรุณา" มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนที่ว่า “จงรักภักดี มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ สู่การมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” จนทำให้การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลครูดีศรีราชประชา ประจำปีการศึกษา 2560 นายวุฒิวัย สิทธิเสนา รางวัลครูดีศรีอีสานประจำปีการศึกษา 2560 นายภูวไนย์ พานิคม และนางสาวปิยะพร สีที รางวัลครูดีศรีวังสะพุงประจำปีการศึกษา2560 ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อน และนางรัชนก สุริยะมณี
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 จำนวน 11 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 กิจกรรม, รางวัลเหรียญเงินจำนวน 5 กิจกรรม และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 กิจกรรม 
โรงเรียนจัดการศึกษาที่เน้นส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสซึ่งขาดโอกาสด้านการศึกษา มีการจัดแผนการเรียนทั้งหมด ๔ แผนการเรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนทวิศึกษาแผนการจัดการเรียนงานอาชีพแผนการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รวมทั้งหมด จำนวน ๗๑ คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น 711 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 199 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 360 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 152 คน จากนั้นประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนและเยี่ยมชมผลงานความสำเร็จของนักเรียน ทางด้านวิชาการ งานฝีมือ