inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

089867
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
110
230
1498
86328
5141
8335
89867

Your IP: 54.91.121.255
Server Time: 2019-04-19 04:53:06

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

11 Apr 2019 04:39 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ถ้ำเพียงดิน” วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:58 - Super User
จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

จังหวัดเลย จัดงานวันข้าราชการพลเรือน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
05 Apr 2019 06:15 - Super User
จังหวัดเลยมอบโฉนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งแรกในประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

Post on 17 August 2018
by phitachon
Hits: 163

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรีในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนให้การต้อนรับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนายนรวัฒน์ อัมภวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๕๒ จังหวัดเลย เปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชา ตามพระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวว่า "สอนให้เด็ก เป็นคนดี มีเมตตา กรุณา" มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนที่ว่า “จงรักภักดี มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ สู่การมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” จนทำให้การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลครูดีศรีราชประชา ประจำปีการศึกษา 2560 นายวุฒิวัย สิทธิเสนา รางวัลครูดีศรีอีสานประจำปีการศึกษา 2560 นายภูวไนย์ พานิคม และนางสาวปิยะพร สีที รางวัลครูดีศรีวังสะพุงประจำปีการศึกษา2560 ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อน และนางรัชนก สุริยะมณี
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 จำนวน 11 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 กิจกรรม, รางวัลเหรียญเงินจำนวน 5 กิจกรรม และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 กิจกรรม 
โรงเรียนจัดการศึกษาที่เน้นส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสซึ่งขาดโอกาสด้านการศึกษา มีการจัดแผนการเรียนทั้งหมด ๔ แผนการเรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนทวิศึกษาแผนการจัดการเรียนงานอาชีพแผนการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รวมทั้งหมด จำนวน ๗๑ คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น 711 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 199 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 360 คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 152 คน จากนั้นประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนและเยี่ยมชมผลงานความสำเร็จของนักเรียน ทางด้านวิชาการ งานฝีมือ