inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

126171
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
164
348
1772
122081
5999
9418
126171

Your IP: 54.242.193.41
Server Time: 2019-07-19 12:00:52

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

04 Jun 2019 07:09 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
31 May 2019 04:41 - Super User
จังหวัดเลยเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเลย

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ปภ.เลย จัดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post on 22 August 2018
by phitachon
Hits: 165

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญเพลสตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต4 13 และ14 นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครกูชีพ กู้ภัย ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่ไหลหลากและดินโคนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเลยที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณะภัยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ทั้งนี้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ซักซ้อมทดสอบและพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติร่วมกันเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนการบูรณาการการใช้เครื่องมือ ยานพาหนะกำลังคนการสื่อสารและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
นอกจากนี้ด้าน นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษหัวหสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่มเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญของจังหวัดเลย เสมอมาโดยฤดูฝนของจังหวัดเลยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่ามาจากที่สูงมากกว่าปกติ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำหรือดินโคนถล่มตามมาทำให้ความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอและนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัยดินโคนถล่มของจังหวัดเลยมีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดเลยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น