inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

036561
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
144
96
240
35230
2942
4153
36561

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-24 20:55:36

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
  5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
next
prev

Home

ปภ.เลย จัดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post on 22 August 2018
by phitachon
Hits: 11

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญเพลสตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต4 13 และ14 นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครกูชีพ กู้ภัย ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่ไหลหลากและดินโคนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเลยที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณะภัยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ทั้งนี้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ซักซ้อมทดสอบและพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติร่วมกันเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนการบูรณาการการใช้เครื่องมือ ยานพาหนะกำลังคนการสื่อสารและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
นอกจากนี้ด้าน นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษหัวหสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่มเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญของจังหวัดเลย เสมอมาโดยฤดูฝนของจังหวัดเลยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่ามาจากที่สูงมากกว่าปกติ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำหรือดินโคนถล่มตามมาทำให้ความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอและนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัยดินโคนถล่มของจังหวัดเลยมีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดเลยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น