inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

072957
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
134
211
797
69547
6313
9737
72957

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-20 08:59:01

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
02 Jan 2019 03:14 - Super User
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ปภ.เลย จัดฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post on 22 August 2018
by phitachon
Hits: 89

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญเพลสตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต4 13 และ14 นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครกูชีพ กู้ภัย ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่ไหลหลากและดินโคนถล่มที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเลยที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณะภัยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ทั้งนี้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ซักซ้อมทดสอบและพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติร่วมกันเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนการบูรณาการการใช้เครื่องมือ ยานพาหนะกำลังคนการสื่อสารและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
นอกจากนี้ด้าน นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษหัวหสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่มเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญของจังหวัดเลย เสมอมาโดยฤดูฝนของจังหวัดเลยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่ามาจากที่สูงมากกว่าปกติ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำหรือดินโคนถล่มตามมาทำให้ความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเสมอและนับวันสถานการณ์ภัยจากอุทกภัยดินโคนถล่มของจังหวัดเลยมีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดเลยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น