inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

082966
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
201
276
627
80351
6575
9747
82966

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 10:44:05

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

รองผู้ว่าราชการจังหวัด เลย นำคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินโครงการจัดประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัด

Post on 22 August 2018
by phitachon
Hits: 484

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัด นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำสวยเพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดเลย ในการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการประอำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเลยทั้ง 14 แห่ง โดยนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเมืองเลย ให้การต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า รัฐบายมีนโยบายสำคัญ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle พร้อมกับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) ให้ทุกท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ทุกครัวเรือน จัดทำขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียก) ครัวเรือน ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง โดยให้ทุก อปท.จัดตั้งธนาคารขยะ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะอินทรีย์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการได้ 82 % แล้ว จะสามารถลดขยะต้นทางได้ถึงร้อยละ 58 % การประกวดโครงการอำเภอสะอาด จังหวัดเลย เพื่อพิจารณาอำเภอที่มีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดเพื่อเข้ารับการประเมินในระดับประเทศ ต่อไป และขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรักษาความสะอาด เนื่องจากจังหวัดเลย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี ขอให้ชาวจังหวัดเลยเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ถนน ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมกันด้วย
ด้านนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัด ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนด้วยดี ในด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว อยู่เสมอ ปัญหาการบริหารจัดการขยะเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัย สร้างจิตสำนึก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ต่อไป
จากนั้น เวลา 13.30 น. นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นำคณะกรรมการฯ เดินทางไปประเมินอำเภอสะอาดที่หอประชุมอำเภอนาด้วง โดยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอนาด้วง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอนาด้วง ให้การต้อนรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาขยะล้นบ่กำจัด วิธีการที่ดีที่สุด คือการลดขยะต้นทางให้ถูกวิธี โดยใช้หลัก 3 Rs และ ดำเนินการจัดทำขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ครัวเรือน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมทังประชาชนในพื้นที่จึงจะประสบความสำเร็จได้
นายอำเภอนาด้วง กล่าวว่า อำเภอนาด้วงเป็นอำเภอที่ประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก ประชาชนเข้าใจ ท้องถิ่นเข้มแข็ง และได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะและประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว ทำให้การบริหารจัดการขยะทำได้ดี และเป็นอำเภอที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม อำเภอนาด้วง มีความพร้อมและพร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวดอำเภอสะอาดในระดับประเทศ ต่อไป