inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

047706
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
12
244
431
45540
4155
5971
47706

Your IP: 54.144.82.216
Server Time: 2018-11-20 00:17:04

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

24 Oct 2018 07:28 - Super User
จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลย ทำพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
24 Oct 2018 07:07 - Super User
 จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

จังหวัดเลย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 Oct 2018 08:19 - Super User
จังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลยอย่างเป็นทางกาล

วันนี้(14 ตุลาคม 2561) ที่แลนด์มาร์ค เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
22 Oct 2018 04:06 - Super User
จังหวัดเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดเลยเลยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

Post on 13 September 2018
by phitachon
Hits: 50

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี แถลงข่าวผลงานส่งเสริมการเกษตร และแสดงนิทรรศการ ด้านการเกษตร ของเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรร่วมงาน 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีการดำเนินงานตามโครงการด้านการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมากมาย จึงเห็นสมควรที่จะทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร และจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน และการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น
ด้านนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยได้ดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเลยให้ดีขึ้น และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร องค์ความรู้ที่สำคัญที่พร้อมให้เกษตรกรในจังหวัดเลยนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพและกิดประสิทธิผลของเกษตรกร จึงได้ได้มีการจัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดเลย พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเลย และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย โดยกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการทำการเกษตรและสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ ผ่านการเรียนรู้ของบุคคล สื่อมวลชน จึงได้จัดแถล่งข่าวครั้งนี้ขึ้น