inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

082948
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
183
276
609
80351
6557
9747
82948

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-26 10:20:06

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยมอบทุน 15 โรงเรียน

Post on 14 September 2018
by phitachon
Hits: 107

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน กับภาคีต่างๆ มีนายสุพัฒน์ คำโคตรสูนย์ รองประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเลย นายสุภชัย จันทร์ปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1, เขต 2, เขต 3 ,สพม.19, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
นายสุพัฒน์ คำโคตรสูนย์ รองประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็กซีซีเอฟจังหวัดเลย กล่าวว่า มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการพัฒนาเด็กเริ่มให้ความช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี 2518 ปัจจุบันให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสุขภาพ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ แก่เด็กด้อยโอกาสกว่า 58,000 คนใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ดำเนินการในจังหวัดเลย ในปีที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณ 10,723,494 บาท เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 2,400 คน และโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการเสาร์สัมพันธ์ โครงการนักเล่านิทาน โครงการคลังอาหารในครัวเรือน โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน 1 โรงเรียน งบประมาณดังกล่าว มาจากเงินบริจาคของสาธารณชน 
วันนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนของโครงการอให้แก่โรงเรียนจำนวน 15 โรงเรียน เป็นเงินทุนสำหรับโครงการฉลาดรู้เรื่องเพศอและโครงการส่งเสริมทักษะการเกษตรในโรงเรียน จำนวน 258,110 บาท จะมีเยาวชนเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาสได้รับประโยชน์ 2,400 คน มูลนิธิฯจึงจัดให้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯกับภาคีที่รับทุน ซึ่งจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 4 ฉบับ กับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลยเขต 1, เขต 2, เขต 3, สพม. 19 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 โดยมีเข้าร่วมประชุม 35 ท่าน จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1, เขต 2, เขต 3, สพม. 19 และกองกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 ผู้อำนวยการโรงเรียน 15 โรงเรียน จาก 5 อำเภอ