inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

062579
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
28
277
2013
58666
5672
6555
62579

Your IP: 34.224.102.60
Server Time: 2019-01-20 00:21:53

ข่าวสารรอบเมืองเลย

02 Jan 2019 03:14 - Super User
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
20 Dec 2018 08:11 - Super User
วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
14 Dec 2018 03:11 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย พร้อมชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”

วันนี้ (9 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
03 Dec 2018 09:11 - Super User
จังหวัดเลยซ้อมปั่น

จังหวัดเลยซ้อมปั่น "ไบค์ อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม

Post on 14 September 2018
by phitachon
Hits: 91

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนางเยาวภา โดสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลยเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรม มีนักเรียนจาก 5 โรงเรียน รวม 345 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน
นางเยาวภา โตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า จากสภาพปัจจุบัน สังคมไทย เรื่องวัฒนธรรมไทยกับเยาวชน จากกระแสโลกาภิวัฒน์ โลกไร้พรมแดน การรับเอาอิทธิพลของต่างชาติการแต่งกาย การเจาะอวัยวะของร่างกาย กำลังนิยมกันในกลุ่มเยาวชน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของต่างชาติที่ผิด พฤติกรรมเยาวชน เบี่ยงเบนไป สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ การแต่งกายที่ขัดกับวัฒนธรรมไทย เพราะรับอิทธิพลจากตะวันตก โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นปัญหาที่ควรพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เยาวชนคือ ผู้ที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย สิ่งที่ควรปลูกฝังเยาวชน ให้มีความสนใจ รักและหวงแหน ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา การเล่นดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทย กินอาหารไทยมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย กรอบยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศไทย ในเวทีโลก จึงจัดโครงการ ค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กเยาวชน มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ศึกษาปฏิบัติตามพระราชดำรัส ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงาม เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
โครงการ กิจกรรมรุ่นที่ 3 นี้ มีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 345 คน ประกอบด้วย นักเรียน จากโรงเรียน เชียงคาน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์ โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนธาตุพิทยา