inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

241564
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
305
363
989
238035
7689
8625
241564

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-26 21:18:19

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนเมืองคู่ขนาน

Post on 06 March 2019
by Super User
Hits: 332

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนเมืองคู่ขนานกับแขวงไชยบุรี
และแขวงเวียงจันทร์ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพตามแนวชายแดน พัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกัน
ควบคุมโรค แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระหว่างเมืองคู่ขนานจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี และแขวง
เวียงจันทร์ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้เกี่ยวข้องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเลย และผู้เข้าร่วมประชุมจากแขวงไชยะบุรี 14 คน และแขวง
เวียงจันทร์ 14 คน