inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

106066
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
253
408
3015
100365
12566
8774
106066

Your IP: 54.167.47.248
Server Time: 2019-05-19 17:08:19

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

07 May 2019 06:39 - Super User
จังหวัดเลย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลย ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
11 Apr 2019 04:39 - Super User
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ถ้ำเพียงดิน” วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนเมืองคู่ขนาน

Post on 06 March 2019
by Super User
Hits: 58

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนเมืองคู่ขนานกับแขวงไชยบุรี
และแขวงเวียงจันทร์ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพตามแนวชายแดน พัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกัน
ควบคุมโรค แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระหว่างเมืองคู่ขนานจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี และแขวง
เวียงจันทร์ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้เกี่ยวข้องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเลย และผู้เข้าร่วมประชุมจากแขวงไชยะบุรี 14 คน และแขวง
เวียงจันทร์ 14 คน