inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

080875
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
318
206
524
78527
4484
9747
80875

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-18 16:01:27

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Mar 2019 08:33 - Super User

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยืนยันสามารถบริหารจัดการน้ำผลิตน้ำประปา [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนเมืองคู่ขนาน

Post on 06 March 2019
by Super User
Hits: 9

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนเมืองคู่ขนานกับแขวงไชยบุรี
และแขวงเวียงจันทร์ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพตามแนวชายแดน พัฒนากลไกความร่วมมือในการป้องกัน
ควบคุมโรค แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระหว่างเมืองคู่ขนานจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี และแขวง
เวียงจันทร์ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้เกี่ยวข้องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเลย และผู้เข้าร่วมประชุมจากแขวงไชยะบุรี 14 คน และแขวง
เวียงจันทร์ 14 คน