inmotion web hosting customer reviews

  


 
 


 

 

072942
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
119
211
782
69547
6298
9737
72942

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-20 08:57:15

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

04 Feb 2019 06:50 - Super User
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2562

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานดอกฝ่้ายบาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
04 Feb 2019 04:46 - Super User
จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จังหวัดเลยจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมรูปรัชกาลที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
02 Jan 2019 03:14 - Super User
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าฯ เลย เปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

Post on 12 October 2017
by phitachon
Hits: 73
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษา พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย,
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 100 ปี คุณค่าและความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีของคนในท้องถิ่น ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อ
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การถวายปราสาทผึ้งอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว การไหลเรือไฟ
การแข่งขันเรือยาว การละเล่นวัฒนธรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลเชียงคาน การแสดงวัฒนธรรมไทยดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว ตลอดจนการละเล่น
ต่างๆ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข เพลินเพลิน ดื่มด่ำกับการสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี และอิ่มบุญโดยทั่วหน้ากัน
ด้านนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ได้สืบสานมาตั้งโบราณกาลมาแล้ว โดยคุ้มวัดต่างๆ จัดให้
มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น ในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพสมโภช ต่อมาปี
พ.ศ.2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี     ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคาน คนแรกได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคานร่วมกันจัดงานแข่งขัน
เรือยาวตามลำน้ำโขงขึ้น ในเวลาต่อมายังมีการจัดการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนคุ้มวัดต่างๆ โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 และมีพิธีเปิด
ในวันนี้ (4 ต.ค. 60) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
หลังจากทำงานหนักประกอบอาชีพมาตลอดปี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่น