inmotion web hosting customer reviews

   
 

003773
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
107
76
267
3033
1456
505
3773

Your IP: 54.227.6.156
Server Time: 2018-01-17 20:21:52

ข่าวสารรอบเมืองเลย

15 Jan 2018 04:22 - phitachon
จัดหางาน จ.เลย จัดโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และตลาดนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
15 Jan 2018 03:58 - phitachon
พมจ.เลย มอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว สพป.เลย เขต 2

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
15 Jan 2018 03:28 - phitachon
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แถลงข่าวโครงการ “แล่นโฮมกัน ปั่นเมิดจังหวัด เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย” พร้อมรับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
12 Jan 2018 08:16 - Super User
รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดเลย ห้วงวันที่ 8-9 ม.ค.61

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปฏิบัติภารกิจพื้นที่จังหวัดเลย 
รองแม่ทัพภาคที่ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าฯ เลย เปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

Post on 12 October 2017
by phitachon
Hits: 5
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษา พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย,
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 100 ปี คุณค่าและความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีของคนในท้องถิ่น ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อ
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การถวายปราสาทผึ้งอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว การไหลเรือไฟ
การแข่งขันเรือยาว การละเล่นวัฒนธรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลเชียงคาน การแสดงวัฒนธรรมไทยดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว ตลอดจนการละเล่น
ต่างๆ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข เพลินเพลิน ดื่มด่ำกับการสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี และอิ่มบุญโดยทั่วหน้ากัน
ด้านนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ได้สืบสานมาตั้งโบราณกาลมาแล้ว โดยคุ้มวัดต่างๆ จัดให้
มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น ในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพสมโภช ต่อมาปี
พ.ศ.2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี     ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคาน คนแรกได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคานร่วมกันจัดงานแข่งขัน
เรือยาวตามลำน้ำโขงขึ้น ในเวลาต่อมายังมีการจัดการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนคุ้มวัดต่างๆ โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 และมีพิธีเปิด
ในวันนี้ (4 ต.ค. 60) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
หลังจากทำงานหนักประกอบอาชีพมาตลอดปี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่น