inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

251202
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
124
216
340
249489
2559
6041
251202

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-13 16:56:29

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าฯ เลย เปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

Post on 12 October 2017
by phitachon
Hits: 269
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษา พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย,
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 100 ปี คุณค่าและความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีของคนในท้องถิ่น ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อ
วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การถวายปราสาทผึ้งอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว การไหลเรือไฟ
การแข่งขันเรือยาว การละเล่นวัฒนธรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลเชียงคาน การแสดงวัฒนธรรมไทยดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว ตลอดจนการละเล่น
ต่างๆ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข เพลินเพลิน ดื่มด่ำกับการสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี และอิ่มบุญโดยทั่วหน้ากัน
ด้านนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ได้สืบสานมาตั้งโบราณกาลมาแล้ว โดยคุ้มวัดต่างๆ จัดให้
มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น ในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพสมโภช ต่อมาปี
พ.ศ.2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี     ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคาน คนแรกได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคานร่วมกันจัดงานแข่งขัน
เรือยาวตามลำน้ำโขงขึ้น ในเวลาต่อมายังมีการจัดการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนคุ้มวัดต่างๆ โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 และมีพิธีเปิด
ในวันนี้ (4 ต.ค. 60) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
หลังจากทำงานหนักประกอบอาชีพมาตลอดปี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่น