inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

241550
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
291
363
975
238035
7675
8625
241550

Your IP: 18.208.132.33
Server Time: 2020-05-26 21:03:26

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดันกาแฟเลยสู่ตลาดสากล บนเวทีแลกเปลี่ยนของนักธุรกิจผู้ผลิตผู้แปรรูป

Post by phitachon
on 06 March 2018
Hits: 334

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเกษศิน ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมพูดคุยและหาแนวทาง ในการผลักดันกาแฟจังหวัดเลยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่จังหวัดเลยหันมาปลูกเพิ่มขึ้น สร้างตลาดใหม่เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายกาแฟสู่สากล

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และอากาศที่ดีมากเหมาะกับการปลูกพืชกาแฟเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพและได้ผลผลิตดีวันนี้จังหวัดเลยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จำหน่าย กาแฟในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ระหว่างกัน โดยจะคุยกันระหว่างกลุ่มผู้ปลูก ว่าจะปลูกและดูแลกาแฟที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างไร ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาด จะแปรรูปอย่างไร ความต้องการของตลาดทั่วไป เป็นอย่างไร ตลาดผู้บริโภครู้จักกาแฟจากจังหวัดเลยเราขนาดไหน จะขยายตลาดกันอย่างไร เมื่อได้มีเวทีคุยกันทั้ง 3 ส่วน ลงตัวแล้ว จะช่วยทำให้กาแฟจังหวัดเลยเป็นสินค้าสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่ง จนมีการพัฒนานำไปสู่สินค้าคุณภาพระดับ พรีเมี่ยมได้ ซึ่งจะส่งผลดีด้านรายได้ ราคาที่สูงตามคุณภาพที่เราพัฒนาอีกด้วย พื้นที่ปลูกกาแฟของจังหวัดเลยกระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทั้ง 14 อำเภอ ในด้านการส่งเสริมจากส่วนราชการนั้น ทางราชการจะเข้ามาส่งเสริมการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ เน้นการปลูกที่ปลอดสารให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่า ให้ตรงตามความต้องการของตลาดโดยยึดเอาเวทีการพบปะพูดคุยของกลุ่มนักธุรกิจผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟวันนี้เป็นหลัก เพื่อที่จะได้ควบคุมจำนวนและคุณภาพได้ เมื่อมีคุณภาพดี ราคาก็จะดีตามมา เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่วันนี้เราให้ทั้ง 3 ส่วนมาเจอกัน และการพูดคุยกันบนพื้นฐานของพืชที่ประชาชนปลูกอยู่ ส่วนทางราชการจะนำไปทำให้ดีขึ้นอย่างไรนั้น ผมอยากจะฟังทางพี่น้องประชาชนว่า ส่วนคนที่ปลูก คนแปรรูป และคนที่ทานกาแฟ มีแนวความคิดอย่างไร แล้วราชการถึงจะไปเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเราไม่อยากให้เร่งปลูก เร่งผลิต แต่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ดังนั้น เราจะถือเอาสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเกณฑ์ในการที่จะให้ทางราชการได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือต่อไป กาแฟที่เกษตรนิยมปลูกส่วนใหญ่คือพันธุ์โรบัสต้าและอรามิก้า มีผลผลิตออกสู่ตลาดปีละประมาณ 20 ตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งมีต้องการกว่า 50 ตันต่อปี ตลาดยังเปิดกว้างอีกมาก ต้องมาดูข้อมูลการปลุก จำนวนพื้นที่ ผลผลิตออกสู่ตลาด ดูความต้องการของผู้ดื่มกาแฟ ว่าต้องการแบบไหนปริมาณเท่าไร ที่สำคัญต้องเน้นมีคุณภาพด้วย เนื่องจากกาแฟเป็นสินค้าในระดับสากลทั่วโลกบริโภค

จังหวัดเลย เชิญสั่งจองเหรียญรำฤก 111 ปี ประกาศตั้งเมืองเลย

Post by phitachon
on 13 March 2018
Hits: 539

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450)กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแจ้งความกระทรวงมหาดไทยว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมหัวเมืองในมณฑลอุดรเข้าเป็นเมืองจัตวา คือ หัวเมืองต่างๆ แต่เดิมเรียกว่า บริเวณลำน้ำเหือง ให้เปลี่ยนชื่อ เรียกว่า เมืองเลยจึงถือเป็นวันประกาศตั้งเมืองเลย นับแต่นั้นมา นับได้ 111 ปี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยใช้ตราตั้งจังหวัดเลย เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งสัจจะและไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตยาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2106

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 111 ปี การประกาศตั้งเมืองเลย จังหวัดเลยโดยประชารัฐจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก 111 ปี (รำฤก 111 ปี) ขึ้น ลักษณะเหรียญรูปกลมไข่ รูปเหรียญมีจุดไข่ปลา จำนวน 108 จุด หมายถึง มงคล 108 ประการ และเท่าจำนวนพระบางเมืองเลย หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พระพุทธรูปที่ชาวเลยเคารพบูชา ด้านหน้าเหรียญประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ด้านหลังเป็นรูปตราจังหวัดเลย ประกอบด้วย องค์พระธาตุศรีสองรักสีขาวและก้อนเมฆ ทุกเหรียญตอกรหัส ผลิตจำนวน 111,111 เหรียญ เท่านั้น โดยกำหนดนำขึ้นหิ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวเลยที่มีต่อพระธาตุศรีสองรัก ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 กำหนดพิธีบวงสรวงที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลกลางจังหวัดเลย ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสั่งจองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในราคาเหรียญละ 100 บาท เปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-0601

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52

Post by phitachon
on 13 March 2018
Hits: 307

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย นายกองเอกชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 โดยมี นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง นายกเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หน้าส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ภายใต้การดูแลนักเรียนในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 634 คน อันเป็นน้ำพระราชหฤทัยอันแผ่ไพศาลพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณใต้เบื้องพยุคลบาทในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงษ์จักรี รัชกาลที่ 9 ที่ทอดสายพระเนตรมายังนักเรียนที่มีภูมิลำเนาห่างไกลในเขตทุรกันดารขาดโอกาสทางการศึกษาและมีความขาดแคลนปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ จึงได้ทรงพระราช ทานพระราชดำรัสให้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในความอุปถัมภ์ของพระองค์ ขึ้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เปิดการเรียนการสอนในระบบอยู่ประจำและระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 634 คน และบุคลากร 72 คน ระดับชั้น ป. 1- ม. 4 ซึ่งเข้ารับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้

ท้องถิ่นจังหวัดเลย อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Post by phitachon
on 13 March 2018
Hits: 1687

วันที่ 12 มี.ค. 61 ที่โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12- 6 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 รุ่นจำนวน 309 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการอบรมประกอบไปด้วย นักวิชาการ ครูในสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 134 คน จำนวน 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน อำเภอภูหลวง อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอปากชม และอำเภอภูกระดึง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี ระบบการเงินและบัญชี การจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตลอดจนการศึกษา การดำเนินการทางวินัยข้าราชการท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น