inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

251333
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
255
216
471
249489
2690
6041
251333

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-13 19:11:04

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดเลย

Post by phitachon
on 30 March 2018
Hits: 330

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2 และคณะ พร้อมด้วย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พันเอกประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 พล.ต.ต. สุดพิเศษ เอกศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ

พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มีภารกิจปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ จังหวัดเลย เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.ท. 212) จากสนามบินทหารบกค่ายสุรนารี มายัง สนามบินมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อตรวจสภาพภูมิประเทศพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จากนั้นเวลา 11.00.น เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ จากสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ไปยัง สนามบิน ตำรวจตระเวนชายแดน 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย สถานีเรือเชียงคาน เพื่อรับทราบภารกิจพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นาวาเอก นิยม พึ่งโต ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตหนองคาย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน พ.ต.อ. เอกพงษ์ พลมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคาน เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 กำลังพลสถานีเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

จากนั้น เวลา 14.00. แม่ทัพภาค 2 และคณะ เดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ จากสนามบินตำรวจตระเวนชายแดน 246 ไปยัง สนามบินชั่วคราว อบต.กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่จุดตรวจการณ์ตูบค้อ เสร็จแล้วเดินทางโดย เฮลิคอปเตอร์ (ฮ.ท. 212) ยังท่าท่าอากาศยานเลยเพื่อเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย และตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัเดเลย เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และให้บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Post by phitachon
on 30 March 2018
Hits: 529

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และให้บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 พร้อมด้วย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรการบริหารส่วนตำบลเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำที่แปรปรวน อีกทั้งตลาดโลกมีการแข่งขันด้านราคาสินค้าเกษตรที่รุนแรง กลไกการค้าที่เน้นคุณภาพและมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตต้นทางและการบริโภคปลายทาง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การบริหารน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด การลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินโดยการทำการเกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและขายได้ราคาที่สูงขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตรด้วย
ด้านนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และให้บริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยง ในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 3,530 บาทต่อไร่ ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียว ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเกษตร แบบผสมผสาน ร่วมกับการจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 8 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่องการจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 2 เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีก สถานีที่ 3 เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้านสารชีวภัณฑ์ สถานีที่ 4 เรื่องการเลี้ยงปลาในสวนยางพารา สถานีที่ 5 เรื่องเพิ่มมูลค่าการผลิตยางพารา สถานีที่ 6 เรื่องการจัดทำบัญชีควรเรือน สถานีที่ 7 เรื่องระบบการให้น้ำ สถานีที่ 8 เรื่องการปรับเปลี่ยน วิธีการปลูกยางพาราแบบพืชแซมยางพารา กิจกรรมภายในงาน มีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการทางการเกษตรอื่นๆ ผู้ร่วมงานเป็นเกษตรกรอำเภอเมืองเลย จำนวน 200 คน

พ่อเมืองเลย มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม

Post by phitachon
on 02 April 2018
Hits: 462

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 521 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 453 คน รวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 974 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นัดเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยการสอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายวรฤทธิ์ พันธ์มุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 2) นางสาวกมลชนก ทองยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 3) นายทรงเกียรติ เจริญคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และ 4) นายพชรพล พลพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพคนให้มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในดารดำเนินชีวิต ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในชาติเป็นสำคัญ ดังนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียนในชั้นเรียนนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การเรียน คือ การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลสังคมส่วนรวม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

คุมประพฤติ,ยุติธรรม จังหวัดเลย เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

Post by phitachon
on 03 April 2018
Hits: 504

ที่สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (บ้านปากปวน) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมควบคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการสร้างและขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ลดการกระทำผิดซ้ำ ขอให้เยาวชนที่หลงผิดลืมอดีตที่ผิดพลาดที่ผ่านมา เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการประพฤติตัวที่เหมาะสม ถูกต้อง ดีงาม เพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ เชื่อว่าทุกคนทำได้และขอเป็นกำลังให้

ด้านนางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย, ยุติธรรมจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม จึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้สามารถดำรงชีวิตพร้อมทั้งด้านการศึกษา ได้ตามปกติ โดยประสานงานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เสริมสร้างศักยภาพทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย, ยุติธรรมจังหวัดเลย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้กระทำผิด ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีทักษะในการดำเนินงาน เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง มีอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง ไม่คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคมที่ดี ต่อไป

 

พาณิชย์เลย เปิด "ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"