inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

251335
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
257
216
473
249489
2692
6041
251335

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-13 19:11:25

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

งาน "ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้ริมโขง"

Post by phitachon
on 04 April 2018
Hits: 526

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า มติ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เพื่อบูรณาการส่งเสริมตลาดของหน่วยงาน รวม 9 ประเภท ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นหนึ่งในการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายและผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีพื้นที่ค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ซึ่งเศรษฐกิจในชุมชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจแต่ละชุมชน สะท้อนจุดเด่นและสร้างจุดขาย ดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่งผลสู่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตลาดชุมชนไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแหล่งซื้อขายเท่านั้น ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ พัฒนาสู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น "ชาติการค้า Trading Nation" อีกด้วย

ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงถือเป็นต้นแบบของชุมชนที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบประชารัฐที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตภาพของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ และประทับใจแก่ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาและรูปแบบการดำเนินงานของตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ด้านนางสาวสิกานต์ เฟื่องฟุ้งพาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขับเคลื่อนโครงการ "ตลาดประชารัฐต้องชม" เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนองนโยบายรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก จึงได้พิจารณาคัดเลือก "ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน บ้านไม้เก่าริมโขง" เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดเลย เป็นย่านการค้าเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ ตลาดแห่งนี้มีร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า เป็นธุรกิจโรงแรม 243 ราย ร้านอาหาร 50 ร้านค้า สินค้าที่ระลึกจำนวน 70 ร้าน และผู้ที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐต้องชมจำนวน 20 ราย มีสินค้าหลากหลายวางจำหน่าย เป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็น เปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 23.00 น. ทุกวัน

ศูนย์ศิลป์สิรินธร จังหวัดเลย เปิดการประชุมสัมมนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4

Post by phitachon
on 04 April 2018
Hits: 341

วันนี้ (3 เมษายน 2561) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นบุคคลที่นำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงอีกแขนงหนึ่ง จากการที่มีจิตใจอ่อนช้อย สุขุม ในการผลิตผลงานศิลปะ จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดีงามตามไปด้วย ความเจริญก้าวหน้าทั้งปวงยอมต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเชื่อได้อย่างแท้จริงว่า ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เป็นรุ่นที่ 4 โดยประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเข้ารับการทดสอบการแสดง (Audition) มีนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 23 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมด้วยครูศิลปะของโรงเรียนที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านทัศนศิลป์อย่างเต็มศักยภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และเห็นแนวทางการศึกษาต่อในสาขาศิลปะ รวมถึงประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยมีวิทยากรจากศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บและวาตภัย อำเภอเมืองเลย

Post by phitachon
on 18 April 2018
Hits: 277

วันที่ 14 เมษายน 2561
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. เลย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาต ภัย พายุลูกเห็บตก แก่ผู้ ประสบวาตภัย รายละเอียดดังนี้ 
1.เวลา 12.30 น. ณ องค์ การบริหารส่วนตำบลนาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 

2.เวลา 13.30 น.ณ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 
3.
เวลา 14.20 น.ณ บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี พ.อ. ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง เสนาธิการ มทบ.ที่ 28 นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด เลย และคณะ นายกฤษฎา โพธิ์ชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอัศวิน หินเธาว์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อ.เมืองเลย นายธนชิต สุพรหมอินทร์ นายก อบต.นาแขม และคณะนายอาคม คณ ะศิริวงศ์ นายก อบต.เมือง และคณะ พ.ต.สมัย สิงห์ละ คร นายทหารฝ่ายกิจการพล เรือน มทบ.ที่ 28 กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.ที่ 28 สัสดีอำเภอเมืองเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.สมาชิก อปพร. จิตอาสา ประชาชน ร่วมให้ การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สืบสานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่

Post by phitachon
on 18 April 2018
Hits: 599

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนรวมงานเป็นจำนวนมาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวอำเภอนาแห้ว ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา มายาวนานกว่า 400 ปี โดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ ที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ในสมัยก่อน นั้น ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา จะมีลักษณะเด่นกว่าทุกวัดคือมีขนาดใหญ่ และต้องทำเสร็จในวันเดียว ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และสืบสานให้ประเพณีที่ดีงามอยู่กับชุมชนตำบลแสงภาตลอดไป 
ด้านนายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า การแห่ต้นดอกไม้ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยจะทำการแห่ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งแรกจะเริ่มในวันที่ 14 เมษายน และจะมีการแห่ต้นดอกไม้ในอีก 3 วันพระหลังจากนี้ด้วย นอกจากประเพณีแห่ต้นดอกไม้แล้วในตำบลแสงภาและอำเภอนาแห้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามน่ามาเที่ยวชมอีกมากมาย ด้วยธรรมชาติที่มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้อำเภอนาแห้วมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับประเทศภูฎาน และมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่คล้ายกัน จังหวัดเลยมีนโยบายที่ส่งเสริมให้อำเภอนาแห้วเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0) อีกด้วย 
ทั้งนี้ กิจกรรมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว ประกอบด้วย เวลา 07.00 น.ชาวบ้าน (ผู้ชาย) คุ้มต่างๆ เดินทางไปตัดไม้ไผ่ตามป่ามาเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของต้นดอกไม้ เวลา 10.00 น. ชาวบ้าน (ผู้ชาย) จากคุ้มต่างๆร่วมกันประกอบโครงต้นดอกไม้ โดยใช้ไม้ไผ่ที่ตัดมาเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียว ชาวบ้าน (ผู้หญิง) เด็กและเยาวชน บางส่วนจะออกเดินทางเก็บดอกไม้เพื่อไว้ประดับต้นดอกไม้ เวลา 16.00 น. ชาวบ้าน ทั้งหญิงชาย เด็ก เยาวชน ร่วมกันประดับดอกไม้เข้ากับต้นดอกไม้ โดยจะมีการเล่นสาดน้ำ ร้องรำทำเพลงในช่วงระหว่างการประดับหรือติดดอกไม้ด้วย เวลา 17.30 น. ชาวบ้าน (ผู้ชาย) ร่วมกันเคลื่อนย้ายต้นดอกไม้ โดยการแบกหามออกจากคุ้มต่างๆ เพื่อนำไปตั้งรวมกัน ที่บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย (รอบพระอุโบสถ) เวลา 19.00 น. ชาวบ้านทุกคนร่วมกันจุด ธูป เทียน เพื่อเป็นเครื่องประกอบการบูชาต้นดอกไม้ของตะละคุ้ม จนกระทั้งเวลา 20.00 น.ประธานทำพิธีเปิดงานฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) และเริ่มแห่ต้นดอกไม้ เวลา 20.15 น. โดยแห่รอบโบสถ์ จากซ้าย-ไปขวา จำนวน 3 รอบ เข้ากับจังหวะดนตรีพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน ตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ไปจนถึงเวลา 22.00 น. เป็นอันเสร็จสิ้นการแห่ต้นดอกไม้ในวันนั้น