inmotion web hosting customer reviews


  


 
 


 

 

 


 

275678
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
116
137
1004
273783
4202
6391
275678

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-11-28 19:45:59

Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

  1. ข่าสารรอบเมืองเลย
  2. รายงานประชุมกรมการจังหวัด
  3. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มท.
  4. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
  5. ดาวน์โหลด
next
prev

Home

เครือข่าย “ฅนไทเลย” เดินทางมอบกำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรณีทวงคืนผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเรือ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า

Post by phitachon
on 09 May 2018
Hits: 374

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เครือข่าย ฅนไทเลยประกอบด้วยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดเลย องค์กรชุมชนจังหวัดเลย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายผู้สูงอายุฅนไทเลย กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ สอ.เลย กลุ่มเพื่อนอดุลยเดช ติยะบุตร กลุ่มเพื่อนเลยพิทยาคม จำนวน 100 คน นำโดยนายสุรยุทธ สุระท้าว เลขาธิการ เครือข่ายภาคประชาชนคนเมืองเลย และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเลย เดินทางมาพบและยื่นหนังสือเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อกรณีการทวงคืนผืนป่าของรัฐจากนายทุน 6000 กว่าไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเรือ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกครอบครองให้ถึงที่สุด ยืนยันพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ เป็นเกราะกำบังสำคัญไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอบคุณกำลังใจจากทุกเครือข่าย และขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานที่ดิน หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปกครอง และทุกหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการไปตามกรอบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกหมายเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนมารับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่ 2 ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าของคดีเมื่อปรากฎผลชัดเจนแล้ว จะได้รายงานให้ได้รับทราบต่อไป

 

นายสุรยุทธ สุระท้าว เลขาเครือข่ายภาคประชาชนคนเมืองเลยและสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเลย กล่าวว่า จากกรณีที่กลุ่มนายทุนเครือญาติของผู้มีอิทธิพลทางการเงิน ได้มีการบุกรุกครอบครองที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเรือ ป่าภูเปลือย และป่าภูขี้เถ้า เขตรอยต่อระหว่างอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย จำนวน 6,000 กว่าไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นสมบัติของชาติไทย ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน พบกลุ่มคนผู้กระทำความผิด โดยทราบพิกัดที่บุกรุกครอบครองชัดเจนแล้วนั้น เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเลย และเครือข่ายภาคประชาสังคมคนเมืองเลยทุกภาคส่วน ขอสนับสนุน และเป็นกำลังแรงใจ พร้อมขอยืนเคียงข้างท่านผู้ว่าจังหวัดเลยในการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชนที่ถูกกลุ่มนายทุนได้บุกรุกครอบครอง ดังนั้นเครือข่ายฯ ร่วมขอทวงคืนผืนป่ากลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติอย่างแท้จริงและให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 510

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี โดยมีนายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า กองทุนพัฒนาโครงการบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยบริหารงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสตรีทุกระดับ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และผู้แทนคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละอำเภอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระปี พ.ศ.2556 – 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำทีมนำทีมประชารัฐ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองเลย

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 466

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่บ้านแหล่งควาย ตำบลนาอาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำทีมประชารัฐจังหวัดเลยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจและมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้ผู้ประสบวาตภัยที่บ้านเรือนเสียหาย ที่บ้านแหล่งควาย หมู่ 3 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมด้วย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และทีมประชารัฐจังหวัดเลย

ตามที่จังหวัดเลยได้รับรายงานจาก อ.เมืองเลย ว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรงในพื้นที่ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย บางพื้นที่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวม 2 หมู่ บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านแหล่งควาย หมู่ที่ 3 มีบ้านพักอาศัยเสียหาย 9 หลัง และบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายมาก จำนวน 1 หลัง

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยโดยมอบความช่วยเหลือเป็น แผ่นไม้ และแผ่นสังกะสี ตามความเสียหายจริง จำนวน 9 ครัวเรือน สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเป็นอย่างมาก และกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และทีมประชารัฐจังหวัดเลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วย

จังหวัดเลย ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดเลย

Post by phitachon
on 10 May 2018
Hits: 518

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดเลยทั้งหลังใหม่และหลังเก่า เข้าร่วมซ้อมแผน ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดเลยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และอัคคีภัยสามารถป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท เป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมฝึกซ้อมทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อตนเอง และประชาชนต่อไปด้วย

ด้านนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมากน้อยตามระดับความรุนแรงของภัย สำนักงานจังหวัดเลย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหน่วยงานภาคเครือข่าย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลากลางจังหวัดเลย เป็นศูนย์ราชการหลายหน่วยงาน ที่อาจมีความเสี่ยงจากอัคคีภัย อยู่กลางชุมชนเมือง ซึ่งในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จุดเสี่ยง สถานที่สาธารณะ

2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดเลย

3. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ชัดเจนและเป็นระบบ

 

4. ตรวจสอบความพร้อมของระบบความปลอดภัย อาทิ ถังเคมี บันไดหนีไฟ และระบบหัวจ่ายน้ำ