ประเพณี วัฒนธรรม

Post on 16 June 2017
by Super User
Hits: 194

 

1) งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย  เป็นงานประจำปีของจังหวัด  ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์   
    ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

2) งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  จัดขึ้นบริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก  อำเภอด่านซ้าย   ระหว่างวันขึ้น     13-15 ค่ำ เดือน 6 ทุกปี  
    ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา

3) งานประเพณีบุญหลวง  เป็นงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน  จัดขึ้นในวันขึ้น 2-3 ค่ำ เดือน 8  หากปีไหนมีแปดสองหน
    ให้นับแปดหลัง มีงานที่เกิดขึ้นรวมกัน 3 งาน  คือ  ประเพณีการละเล่นผีตาโขน  บุญเผวส  และบุญบั้งไฟ

4) งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว  จัดระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม – 2 มกราคม ทุกปี  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ  มีการแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาว

5) งานเทศกาลออกพรรษา  ห้วงระยะก่อนออกพรรษา  5  วัน  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน

6) งานฤดูหนาว  จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งอากาศที่จังหวัดเลยมีความหนาวเย็น  งานนี้เป็นงานประจำปีของชาวอำเภอวังสะพุง