023751
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
18
127
1147
21512
3560
4114
23751

Your IP: 54.166.160.105
Server Time: 2018-06-24 01:05:52
Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

08 Jun 2018 02:48 - phitachon
จังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

อำเภอท่าลี่ จ.เลย จัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ครบรอบ 42 ปี และสัปดาห์ มาฆบูชา อาเซียน สานสัมพันธไมตรีมิตรภาพชายแดน ไทย-ลาว

Post on 19 February 2018
by phitachon
Hits: 142

วันที่ 17 กุมภาพันธ์. 2561 ที่มณฑลพิธี วัดลาดปู่ทรงธรรมพระธาตุสัจจะ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด งานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปีพ.ศ. 2561 ในโอกาส ครบรอบ 42 ปีแห่งการประดิษฐานองค์พระธาตุสัจจะ และสัปดาห์ มาฆบูชา อาเซียน สานสัมพันธไมตรีมิตรภาพชายแดน ไทย-ลาว และวัฒนธรรมประเพณีในพระพุทธศาสนา พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และภริยา นายบุญเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน คณะกรรมการจัดงาน ประชาชนชาวอำเภอท่าลี่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
นายบุญเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่ กล่าวว่า พระธาตุสัจจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุและปฐมวีแห่งองค์พระธาตุพนม สร้างขึ้นเพื่อสืบชะตาแก่องค์พระธาตุพนมที่พังทลายลง โดยวิธีการเสี่ยงจิตอธิฐาน พระธาตุสัจจะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2519 สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 สูง 30 เมตร ลักษณะจำลองแบบจากองค์พระธาตุพนม มีฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร มียอดฉัตร 7 ชั้น งานสมโภชนมัสการองค์พระธาตุสัจจะที่พระพุทธศาสนิกชนเลื่อมใส จัดขึ้นครั้งแรก ปีพ.ศ. 2524 โดยได้ส่งกราบทูลอาราธนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 108 องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ ชั้น 2 แห่งองค์พระธาตุสัจจะ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาด้วย 
ทั้งนี้ การจัดงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะ ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการรำลึกถึงประฐมการก่อสร้างองค์พระธาตุสัจจะและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบนมัสการพระธาตุสัจจะและสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ต่ออายุของตน ส่งเสริมสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรีมิตรภาพชายแดน ไทย ลาว และวัฒนธรรมประเพณีในมิติพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป