035706
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
68
114
476
34355
2087
4153
35706

Your IP: 54.198.205.153
Server Time: 2018-09-19 03:36:49

ข่าวสารรอบเมืองเลย

18 Sep 2018 05:12 - phitachon
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมชื่นชมการนำประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน เยี่ยมชมร้านค้าตลาดประชารัฐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
13 Sep 2018 02:51 - phitachon
เกษตรจังหวัดเลย แถลงผลงานเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดเลย

Post on 02 March 2018
by phitachon
Hits: 101

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็น การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และข้าราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับนโยบาย ซึ่งมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

1. ผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 19,609,100 บาท แยกเป็น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอก จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 10,445,500 บาท ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 5,413,000 บาท และ ด้านก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,750,600 บาท

2. ผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูกรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเลยพิจารณาเห็นชอบและได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 10,569 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 31,707,000 บาท แยกเป็นด้านพืช จำนวน 10,508 ครัวเรือน เป็นเงิน 31,524,000 บาท ด้านประมง จำนวน 58 ครัวเรือน เป็นเงิน 174,000 บาท และด้านปศุสัตว์ เป็นเงิน 9,000 บาท

3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนของบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 20,086,600 บาท แยกเป็นด้านพัฒนาแหล่งน้ำและขุดลอก จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 8,857,400 บาท ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 3,122,200 บาท และด้านก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 8,107,000 บาท

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทั้งสภาพภูมิประเทศ และอากาศที่ดีมากอยู่แล้ว และขอชื่นชมที่สามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ดี โดยได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการดูแลเรื่องการศึกษา การลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร แก้ปัญหาสังคม ยาเสพติด ป้องการอุบัติเหตุทางถนน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการขยะ กำจัดขยะมีพิษ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ถูกหลองลวง จากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอและสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งได้เริ่มต้นแล้ว และจะเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการบูรณาการหน่วยงาน