270873
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทุก ๆ วัน
153
199
812
268778
5788
4948
270873

Your IP: 18.210.11.249
Server Time: 2020-10-29 10:50:54
Highlighter

ข่าวสารรอบเมืองเลย

26 Aug 2019 07:44 - Super User

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 08:21 - Super User
ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

 

 

จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
01 Aug 2019 04:04 - Super User
พิธีเปิดโครงการ

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ [ ... ]

ข่าวสารรอบเมืองเลย...Read more...
Other Articles

ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำป่าสัก

Post on 07 August 2019
by Super User
Hits: 327

ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การฟื้นฟูต้นน้ำ
ป่าสัก จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดกิจกรรมกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ในเมืองเลย ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนน้อมนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูต้นน้ำป่าสักวันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์
ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนจักรยานและกล่าวต้อนรับ คณะนักปั่นจักรยานรณรงค์ กิจกรรม “แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี” โครงหาร “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
ปี 7 โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมชาติ หัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจักรยาน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พี่น้องชาวจังหวัดเลยมีความยินดีและมีความตื่นตัวเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สมาคมดินโลก ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและเลือกจังหวัดเลย เป็นที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ “แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี” ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเลยส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ ได้แก่ ต้นน้ำเลย ลำน้ำพุง ลำน้ำพอง แม่น้ำเหือง รวมถึงแม่น้ำป่าสัก โดยที่เป็นต้นน้ำจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่นี่ย่อม
ส่งผลกระทบไปสู่คนปลายน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จังหวัดเลยได้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะทำให้จังหวัดเลยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใย พื้นที่ลุ่มน้ำเลย เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำป่าสัก ที่ไหลผ่าน 7 จังหวัด ได้แก่ เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพราะมีความลาดชันสูง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้ง่าย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ในปี 2556 และได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมา โดยได้เผยแพร่องค์ความรู้ นำเสนอบุคคลต้นแบบ เพื่อสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชาวไทยทุกพื้นที่ ผ่านกิจกรรมการปั่นจักยานรณรงค์ ปีนี้เป็นปีที่ 7 ด้วยแนวคิด “แตกตัวทั่วไทย
สานพลังสามัคคี” เพื่อรวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง ตามรอยศาสตร์พระราชา ให้ขับเคลื่อนไปทั่วทุกลุ่มน้ำ
โดยจัดกิจกรรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 ได้แก่ กิจกรรมปั่นรณรงค์ในตัวเมืองเลย สู่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง และไร่นาป่าสาวน ขุนเขา อ.ภูหลวง กิจกรรมทัศนศึกษาต้นน้ำป่าสัก ที่สักหง่า บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย หวังกระตุ้นให้เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างจริงจัง เกิดการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างแพร่หลายให้แตกตัวครบทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศด้านนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
นายกสมาคมดินโลก และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก
รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการน้อมนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นลงสู่การปฏิบัติ เพื่อหยุดท่วม หยุดแล้ง ในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน และขยายาผลสู่ลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศ ศาสตร์พระราชา เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน จนพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ จนต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก” ปีนี้เป็นการรณรงค์เรื่อง “การปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (Stop Soil Erosion, Save Our Future)