ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำจิตอาสาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ จ.เลย ตามรอยเสด็จ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพัฒนาวัดทับมิ่งขวัญ อำเภอเมืองเลย

Post on 09 November 2017
by Super User
Hits: 40

เมื่อวันที่ 7 พฤษศจิกายน 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยจิตอาจังหวัดเลย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ พิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย ในเขตเทศบาลเมืองเลย และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดทับมิ่งขวัญ อำเภอเมืองเลย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานและจัดแสดงพระราชประวัติรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อ 68 ปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดเลยจะได้ดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์จังหวัดเลย ให้สวยงาม สมพระเกียรติฯ และเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลย ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ต่อไป